Språkkunskaper och internationell kompetens

Genom att erbjuda utbildning och kulturella utbyten vill vi medverka till att skapa konkurrenskraftiga internationella medborgare med förståelse för olika kulturer och språk. Vårt arbete genomsyras av våra ledord – ansvar, trygghet och kvalitet.

STS Student Travel Schools AB