Andra STS utbildningar:

Kina har vackra pagoder och kraftfull natur
Kina har vackra pagoder och kraftfull natur.

Språkkurs i kinesiska, Kina

Kina - Mittens rike.

Utvecklingen har under de senaste decennierna gått starkt framåt i Kina. Aldrig förr har landet varit så öppet för besökare som idag. Att besöka Kina är som att resa till en helt ny värld. I Kina finns allt från jättelika pulserande städer till storslagna till orörda områden i inre Mongoliet med öknar, heliga berg och fascinerande lämningar från kejsartiden. Kinas turbulenta historia har satt sin prägel på landet och överallt kan man se storslagna byggnadsverk från historiens olika epoker.

Världens tredje största land
Kina är världens tredje största land och sträcker sig över flera klimatzoner, från de kalla områdena i norr till det mer ljumma klimatet i söder. Kina har några av de högsta bergen, djupaste dalarna och de längsta floderna, i världen.

Bookmark and Share