Andra STS utbildningar:

Om STS

När startade STS Student Travel Schools?
Redan 1958 började vi på STS att arbeta med språkresor och akademiska utlandsprogram. Ja, det var faktiskt vi på STS som "uppfann" den moderna språkresan för skolungdomar, så som den ser ut idag i de flesta av världens länder. Den första språkresan för svenska ungdomar gick till Salzburg, sommaren 1958. Språkreseidén har vi exporterat till många länder och STS Språkresor är idag etablerat på de flesta språkresemarknader i världen.
Ansvar - Trygghet - Kvalitet. Vårt största fokus är att du som kund ska bli nöjd. Därför arbetar vi ständigt med produktutveckling och för att prestera högsta möjliga kvalitet.

Verksamheten breddas
1976 tog STS steget in på den traditionella reseverksamheten och grundade STS Alpresor, Sveriges idag största skidresearrangör med resor från Sverige, Norge, Danmark, Finland till Österrike, Schweiz, Frankrike och Italiens främsta skidorter. 1992 invigdes det välkända Hotel Salzburger Hof i österrikiska semesterparadiset Bad Gastein, STS egenägda hotell- och konferensanläggning med nära 400 bäddar och alla tänkbara facilititer.

Motiverade medarbetare - STS framgångsrecept genom åren
Professionella medarbetare, med en målmedveten ambition att prestera kvalitet i varje del, har blivit STS mest värdefulla konkurrensfördel. Det innebär att samtliga produkter skall erbjuda ett mervärde, så tydligt upplevt att det stimulerar till återköp. Vårt produktsortiment har också attraktiva studie-och resealternativ för varje ålderskategori, vilket ofta resulterar i en långvarig kundrelation. Vår marknadsposition i Sverige är stark; med något undantag är vi marknadsledande inom samtliga verksamheter. Utomlands tillhör vi marknadsledarna i de flesta länder där vi idag är etablerade.

Därför skall du välja STS
När du ger oss ditt förtroende, då skall du veta att du väljer en organisation som nått framgång genom en uttalad ambition att leverera kundnöjdhet. STS ser alltså till att genom hög personell kompetens, god effektivitet och en ständigt pågående produktutveckling leverera högre upplevd kvalitet till samma eller lägre pris än vad alternativen erbjuder. Endast på detta vis går det att långsiktigt överleva inom våra verksamhetsområden.

Nöjda kunder
Det är mycket viktigt för oss att du upplever att du får bästa möjliga service från oss såväl före och under som efter din studietid, och att du trivs på din kursort. Alla STS-studenter får möjlighet att fylla i en utvärdering efter avslutad kurs. Du ges då tillfälle att tycka till bla om vårt och skolans arbete. Utvärderingarna ligger till grund för hur och var vi på STS Spåkskolor skall förbättra oss och vårt arbete. 

Vi är glada att kunna berätta att år 2012 fick vi 4,4 i total snittpoäng på inlämnade utvärderingar, på en skala 1-5. Ett bra resultat som visar på nöjda kunder. Med våra studenters värdefulla feedback som utgångspunkt satsar vi på att bli ännu bättre under 2013.

Varmt välkommen till oss på STS!