Andra STS utbildningar:

Studera tryggt med STS

Ansvar - Trygghet - Kvalitet

Alla svenska företag värderas kontinuerligt när det gäller ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga. STS Student Travel Schools AB tillhör kategorin högst rankade i Sverige gällande kreditvärdighet. Denna Trippel-A rating är den högsta nivån för kreditgivning som går att erhålla och tilldelas bolag med nyckeltal väsentligt över genomsnittet i branschen.

STS har mycket bra soliditet och är ett tryggt val av arrangör för din utlandsvistelse.