Andra STS utbildningar:

Kinesiska - världens vanilgaste språk
Kinesiska - världens vanilgaste språk.

Studera kinesiska utomlands

Studera kinesiska, mandarin, i Kina.

Kinesiska är ett enda språk men som har dialekter som skiljer sig så markant åt att man kan tro att de är andra asiatiska språk. Alla de här dialekterna har ett gemensamt skriftspråk. Kinesiska talas av flest människor i hela världen. Den språkvariant som du lär dig med STS i Kina är mandarin. Mandarin betraktas som standardkinesiska, eller förenklad kinesiska. Det är Kinas geografi som oftast styrt vilka dialekter som fått fäste i de olika områdena, men ibland har även politiskt inflytande styrt spridningen av olika dialekter.

Kinesisk historia

En armé i lera - Den världsberömda terrakottaarmén hittades 1974 och ingår som en del i kejsar Qin Shi Huang Dis grav.

Kinesiska muren
- består av en serie murar som sammanlagt har en längd på ca 6400 kilometer. Muren ligger i norra delen av Kina. Den första delen började byggas för ungefär 3000 år sedan.

Förbjudna Staden
- kallas det kejserliga palatset i Peking och består av flera palats. Under kejsartiden hade bara den kejserliga familjen och hovet tillträde till området. 1987 sattes Förbjudna Staden upp på UNESCO:s världsarvslista.

Kinesiska och kinesisk kultur

Kinesiska och kinesisk kultur. Kinesisk opera, det vi västerlänningar kallar för Peking-opera, är en mycket gammal konstform som har funnits sedan 200 f. Kr. Instrumenten som används är klassiska kinesiska instrument. Alla roller spelas av män, även kvinnorollerna, och masker av olika slag har en framträdande roll. Té är en gammal kulturdryck i Kina och såvitt man vet har det druckits té i Kina sedan 1000 f.Kr

Bookmark and Share