Empowering young people since 1958!

Wat gebeurt er als het niet klikt tussen gezin en scholier?

Soms is de chemie niet geheel juist tussen het gezin en de scholier. STS helpt bij het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen. Indien nodig kan overplaatsing naar een ander gezin bewerkstelligd worden.