Finansering - Lånekassen

Et av de vanligste spørsmålene vi får omhandler finanseringe av utvekslingsoppholdet. Her har vi samlet informasjon om Lånekassen.

Lånekassen

Om du får utvekslingsåret ditt forhåndsgodkjent kan du få støtte av Lånekassen til å finansiere oppholdet. Du kan søke om:

  • grunnstipend
  • lån
  • bostipend
  • utstyrsstipend
  • reisestøtte

Reisestøtten er delt opp i både lån og stipend, men du kan fint velge å få bare stipendet.

Om du i tillegg skal betale skolepenger på skolen du går på (High School Select som oftest) kan du også få skolepengestipend på inntil 85% av skolepengene. Du kan i tillegg søke om lån for å dekke skolepenger.

Merk, alle søknader blir individuelt behandlet, og noe vil være behovsprøvd. For aktuelle satser og spørsmål om hva du kan få i støtte anbefaler vi dere til å lese på Lånekassens hjemmesider eventuelt kontakte dem på 21 49 60 00.

Det er også viktig å merke seg at Lånekassens utbetalinger som oftest skjer etter eleven har reist. Det betyr at støtten ikke kan bli brukt til å betale programprisen til STS, som skal skje før avreise. Derfor tilbyr vi også nedbetalingsplaner.