Videregående Stipend – Bli med i Motivation Video Challenge

Finansering - Lånekassen og stipend

Et av de vanligste spørsmålene vi får omhandler finanseringe av utvekslingsoppholdet. Her har vi samlet både informasjon om Lånekassen samt muligheter for andre stipend.

Stipend - Motivation Video Challenge

Vis oss hvorfor du vil bli en flott utvekslingsstudent! Send inn en motivasjonsvideo som forteller oss hvorfor du vil dra på videregående skole og få sjansen til å motta et stipend verdt 20 000 kr .

Send oss ​​en video som viser din kreativitet, din ambisjon og din lidenskap for kulturutveksling, og svar på disse spørsmålene i prosessen:

  • Hvorfor vil du reise på videregående skole?         
  • Hvorfor valgte du STS?         
  • Hvorfor vil du reise til ditt valgte reisemål?         
  • Hvorfor skal du bli valgt som stipendmottaker?         

Besøk Video Scholarship Page for å finne ut mer og komme i gang!

Lånekassen

Om du får utvekslingsåret ditt forhåndsgodkjent kan du få støtte av Lånekassen til å finansiere oppholdet. Du kan søke om:

  • grunnstipend
  • lån
  • bostipend
  • utstyrsstipend
  • reisestøtte

Reisestøtten er delt opp i både lån og stipend, men du kan fint velge å få bare stipendet.

Om du i tillegg skal betale skolepenger på skolen du går på (High School Select som oftest) kan du også få skolepengestipend på inntil 85% av skolepengene. Du kan i tillegg søke om lån for å dekke skolepenger.

Merk, alle søknader blir individuelt behandlet, og noe vil være behovsprøvd. For aktuelle satser og spørsmål om hva du kan få i støtte anbefaler vi dere til å lese på Lånekassens hjemmesider eventuelt kontakte dem på 21 49 60 00.

Det er også viktig å merke seg at Lånekassens utbetalinger som oftest skjer etter eleven har reist. Det betyr at støtten ikke kan bli brukt til å betale programprisen til STS, som skal skje før avreise. Derfor tilbyr vi også nedbetalingsplaner.

Stipend

I tillegg til våre egne stipend er det mulig å søke på andre stipend og legater fra andre organisasjoner. Vi anbefaler å se på Legathåndboken sine sider. Selv om de fleste stipende er dedikert til høyere utdanning så er det mulig å finne noen som er for den litt yngre garden også.