Eksempel på priser og Lånekassen for STS Select

På Classic-programmet velger du kun land, og får så vertsfamilie og skoleplass etter hvor familien bor. På Select-programmet derimot, da velger du området du ønsker å dra til på en helt annen måte. Ofte betyr dette at du velger hvilken skole du ønsker å gå på, ut ifra deres fagtilbud, foreninger og beliggenhet. Du får så en vertsfamilie.

Dette gir en helt annen mulighet til å skreddersy året slik at du får akkurat de mulighetene du ønsker deg. Dessverre så fungerer denne typen utveksling i hovedsak kun med privatskoler, noe som innebærer at man også må beregne å betale skolepenger. Heldigvis gir Lånekassen også stipend til dette - så selv om prisen kan virke høy så er det mye mer enn overkommelig enn du kanskje tror! De gir inntil 85% av skolepengene som stipend, men maksimalt 100 818 kr kroner.

Prisene variere derfor fra skole til skole, eksemplene som følger er tatt fra noen av våre mest populære valg - men vi kan ofte finne rimeligere alternativ. I tillegg er det også mulig å få grunnstipend på inntil 31 670 kroner i året, men dette er behovsprøvd mot inntekten til de foresatte. Merk at utsstyrsstipendet er satt på minstesatsen, men man vil få den summen som gjelder for studieretningen hjemme,

Vancouver, Canada

I flott Vancouver er det mulig å dra på utveksling for omkring 205 000 kroner på Select-program. Skolepengene ligger på rundt 10 750 CAD, som er omtrent 67 300 norske kroner, men dette vil variere etter valutakursen.

I 2017/2018 ville du kunne fått dekket så mye av Lånekassen:

Bostipend 43 590
Utstyrsstipend (minstesats) 1 014
Reisestipend 12 634
Skolepengestipend 57 205
Sum 114 443


Så om man ønsker seg til Vancouver har man altså muligheten til å få dekket over halvparten av programprisen. Det er absolutt ikke så verst, og med alle fordelen man får ved Select kan det absolutt være verdt det!

Queensland, Australia

I Queensland i Australia koster det omtrent 246 600 kroner for et år på utveksling på vårt Select-program. Av dette er omtrent 15 600 AUD i rene skolepenger, noe som tilsvarer rundt 100 000 kroner, selv om det vil alltid variere litt etter valutakurs.

Bostipend 43 590
Utstyrsstipend (minstesats) 1 014
Reisestipend 18 432
Skolepengestipend 85 000
Sum 148 036


Dette betyr at man får dekket omtrent halvparten av programprisen gjennom stipendordningene til Lånekassen, så prisforskjellen mellom et Select-program og Classic-program kan faktisk bli minimal!

California, USA

California er drømmedestinasjonen til mange, men her er også prisene ofte ganske høye. Et år ved av våre mest populære skoler kan det koste opptil 460 000, når bare skolepengene ligger på 33 600 USD, som tilsvarer omtrent 266 600 kroner (kommer igjen av på valutakursen).

I 2017/2018 ville du kunne fått dekket så mye av Lånekassen:

Bostipend 43 590
Utstyrsstipend (minstesats) 1 014
Reisestipend 12 634
Skolepengestipend 91 943
Sum 149 181


Som man da ser er det defintivt mer som må betales ut av egen lomme enn de andre eksemplene, men om man er nøye på at det er California man ønsker og nettopp disse fagvalgene og aktivitetene som skolen tilbyr så kan det kanskje være verdt det likevel.

Ta kontakt om dere vil ha veiledning for spesifikke skoler og priser, vi hjelper dere så gjerne!

Lurer du på hva du betaler for? Les om hva som er inkludert!

Les også generelt om finansiering og Lånekassen!