Hvem kan søke?

Et år som utvekslingselev er en stor mulighet. Med litt nysgjerrighet og et åpent sinn vil du oppleve en mengde nye ting.

Hva er alderskravene?

Vanligvis må du være mellom 14 og 18 når du starter utvekslingsåret. Alderskravet kan variere avhengig av skolesystemet i de ulike landene. Du finner mer informasjon på sidene for landet du er interessert i.

Hvilke språkferdigheter kreves?

Grunnleggende engelskferdigheter er nødvendig for alle våre destinasjoner. Det betyr at du må kunne snakke, lese, skrive og forstå grunnleggende engelsk. Noen skoler krever at består en språktest for å få opptak. For land utenom de engelsktalende landene varierer kravene. Du finner all informasjon du trenger på sidene for destinasjonen du er interessert i.

Hvilke karakterer kreves?

For å bli tatt opp, må du ha minst 3 i alle fag og dokumentasjon på at du har studert på heltid året før avreise. Hvis du har 2 i et fag, kan du kontakte oss for en individuell vurdering.

Er det andre krav?

For å kunne delta på et utvekslingsår må du ha god fysisk og mental helse. Men hver søknad behandles individuelt, så ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du er usikker på om du kan søke.

Usikker? Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon om våre krav? Kontakt oss