Hvilke karakterer kreves?

Elevene våre må ha 3 og over i alle fag de siste tre årene (eller de årene de har fått karakterer). Hvis du har 2 i noen fag, kan du gjerne kontakte oss og vi gjør en individuell vurdering. Kanskje kan det gjøres unntak fra regelen.