Discover You - in a new language

Kan jeg reise rundt i landet?

Din lokale representant og skolen arrangerer ofte turer som er veldig populære. Når utvekslingsåret er slutt, kan du bruke den ekstra måneden som er inkludert i visumet, til å reise rundt. Vi i STS arrangerer en veldig populær reise gjennom USA, Coast to Coast. Tidligere elevene har beskrevet begge disse turene som fantastiske!