Discover You - in a new language

Kan jeg være med på avslutningsseremoni i utlandet?

Dette er helt opp til hver enkelt skole. De har alle sine egne regler og bestemmelser. Noen skoler lar utvekslingselevene delta i avslutningsseremonien, men uten at de får et offisielt vitnemål. I noen tilfeller kan du be skolen om å få en utskrift med dine fag og karakterer. Hvis du vil ha muligheten til å påvirke undervisningsplanen og øke sjansene for å være med på en high school-avslutningssseremoni, anbefaler vi at du velger High School Select.