Godkjenning av videregående opplæring i utlandet

Elever kan få godkjent et skoleår fra utlandet som Vg1 eller Vg2. I tillegg må elevene oppfylle kravene til vitnemål. For at elever i studieforberedende utdanningsprogram betyr det at de må ha fullført og bestått fremmedspråk.

Utdanningsdirektoratet har lagt frem en rekke retningslinjer for hvordan man skal kunne avgjøre om elevene får godkjent året sitt utenlands. Mens det offiselt er fylkeskommunen som godkjenner utvekslingsåret som en del av den videregående opplæringen, så er det i praksis nærmest alltid rådgiverne på skolen til utvekslingseleven i Norge som tar avgjørelsen.

Det betyr at det er opp til rådgiveren, skolen og eleven hvordan man kan løse dette på best mulig måte. Dette er ikke noe STS, eller noen annen utvekslingsorganisasjon, kan bestemme, men vi vil selvfølgelig være behjelpelige med å rådføre oss med elev og rådgivere.

Fremmedspråk, historie og geografi

Kravet til fremmedspråk, historie og geografi er noe som er viktig i godkjennelsesprosessen, og de fleste skoler utvekslingselevene våre drar til tilbyr dette. Her er det ingen krav til at faget må ha like mange timer som i Norge, men det må være likeverdig eller mer omfattende pensum.

Fremmedspråket må være et av de det holdes sentral eksamen i. For våre elever betyr det vanligvis fransk, spansk, japansk, italiensk, nederlandsk og tysk. For fullstendig oversikt kan du se her.

Elever som gjennomfører og består fremmedspråk, historiefag eller geografi i utlandet kan få dette godkjent. Om omfanget ikke blir vurdert som bra nok til godkjenning er det da vanlig for elevene å ta privatisteksamen ved hjemkomst.

Norsk

Her pleier de fleste rådgiverne å sammen med lærer og elev lage en studieplan som eleven følger på egenhånd, slik at eleven kan gå rett inn i tredjeåret.

Programfag

Dette er kanskje det som både elever, rådgivere og oss som veiledere synes er vanskeligst. Det er i hovedsak fordi det er få retningslinjer, og veldig opp til hver enkelt skole. Vi har jo likevel gjort oss noen erfaringer, og ser at mange er fleksible og nytenkende på hva som kan overlappe og kan bli godkjent. Det viktigste at man er ser på omfang, og ikke timeantall er navn på faget. Dette gjelder de fleste linjene, ikke bare studiespesialiserende.

Fag og skoleorganiserte fritidsaktiviteter vi har sett blitt godkjent som programfag:

 • Yearbook
 • Photography
 • Psychology
 • Child Care and Development
 • Ulike skoleidretter
 • Human Rights
 • American History/US Government
 • World History
 • Geography
 • Urban Development
 • Choir
 • Arts
 • Theatre
 • School newspaper
 • Dance
 • Business
 • Economics
 • Marketing

STS kan aldri garantere akkurat hvilke fag skolen eleven ender opp på tilbyr. Mens noen skoler og rådgivere finner mangelen på garanti uproblemtatisk, er det andre som som kvier seg for å forhåndsgodkjenne året. Det er viktig å merke seg at forhåndsgodkjenningen som elevene trenger for å søke Lånekassen kun er nettopp det, en fodhåndsgodkjenning. Om ikke grunnlaget for forhåndsgodkjenningen blir oppnådd i løpet av utvekslingsåret, har heller ikke elevene rett til å få året godkjent.