Important information related to the pandemic situation

Akkrediteringer

Våre skoler og programmer har mottatt flere akkrediteringer fra internasjonalt anerkjente organisasjoner. Disse akkrediteringene fungerer som garantier for at kursene våre oppfyller kvalitetsstandarder når det gjelder ledelse, ressurser, miljø, undervisning, velferd og omsorg. STS er også medlem av flere reise- og utdanningsforeninger, noe som betyr at vi støttes av et pålitelig nettverk av partnere i bransjen.

STS sin akkreditering og foreningsmedlemskap:

BritishCouncil150.png

British Council

Våre språkkurs i Storbritannia tilbys av søsterselskapet Language Study Centers, som er akkreditert av British Council, verdens mest respekterte akkreditering for språkreiser. Å bli akkreditert av det britiske rådet er et kvalitetsstempel du kan stole på, og sikrer at kursene våre, materialene, personalet og innkvarteringen oppfyller høye standarder satt av rådet.
www.britishcouncil.org

English-UK.png

English UK

STS er medlem av English UK, den nasjonale foreningen for engelskspråklige sentre. Engelsk UK medlemmer må bestå Accreditation UK sine inspeksjoner, en ordning som er kjørt og utviklet med British Council, som insisterer på omsorg og undervisning av høy kvalitet.
www.englishuk.com

alliance.png

Alliance

Alliansen fungerer som en felles stemme for offentlige retningslinjer for det internasjonale fellesskapet for utdannelse og kulturell utveksling i USA.
www.alliance-exchange.org

CSIET.jpg

CSIET

Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) er en veldedig organisasjon som jobber for å sikre kvaliteten på internasjonal reising for utdannelse og utveksling for ungdom på high school-nivå. STS har vært et medlem i mange år.
www.csiet.org

WYSE_EliteMember.png

WYSE Travel Confederation

World Youth Student & Educational (WYSE) Travel Confederation er en veldedig forening for ungdommer og en operatør for elevreiser. De jobber for å støtte den globale industrien og for å få stiftet bekjentskap mellom organisasjoner som jobber for unge folk som ønsker å reise for å studere, jobbe og utvikle seg på et personlig plan.
www.wysetc.org

UNOSEL_logo.jpg

UNOSEL

The National Union of Educational, Linguistic and Language Training Organization (UNOSEL) i Frankrike er en forening som samler språkkurs, sommerleirer og pedagogiske skoleturorganisasjoner, som alle må oppfylle kravene til Unosel-merket for å være kvalifisert for medlemskap.
www.unosel.org

nzcie-logo.png

NZCIE

STS er et innvielsesmedlem i New Zealand Council for Intercultural Education, som har som mål å fremme internasjonal fred, forståelse og velvilje ved å hjelpe mennesker med å utvikle ferdighetene som er nødvendige for å leve i et globalt selvstendig og kulturelt mangfoldig gjennom å oppleve livet i et annet land og et samfunn. Medlemskapet i NZCIE er avhengig av at en er en godkjent EPO, som har undertegnet New Zealand Ministry of Educations Code of Practice for Pastrol Care for International Students og akseptert NZCIE-prinsippene for god praksis for interkulturell utdanning.
www.nzcie.org.nz

QEAC_M725.png

QEAC

STS har fått sertifisering av Certified Education Agent Counselors Certification. Som en kvalifisert utdanningsagent har STS blitt anerkjent for å ha bevist forståelse for det australske kvalifikasjonsrammeverket, forskrifter og lovgivning og et sterkt engasjement for å rekruttere studenter.

Valgfritt (for visse markeder)

logo_astoi_confindustria_bandiera.jpg

ASTOI

STS Education er et aktivt medlem av ASTOI Confindustria Viaggi, en forening som representerer over 90% av turoperatørene i Italia. Det hjelper med å veilede reiselivs- og serviceselskaper i sektoren. Medlemmernes aktiviteter spenner fra å håndtere forhold til ambassader og nasjonale og utenriksdepartementer til å håndtere kriser og håndtere kommersielle, ansettelsesmessige og juridiske spørsmål.

fondo garanzia astoi_def PNG.png

FONDO ASTOI

ASTOI-fondet for beskyttelse av reisende er en forening som fremmes av ASTOI Confindustria Viaggi. Fondet garanterer trygg retur av reisende fra destinasjonen i tilfelle turoperatøren ikke kan gjøre det, og det garanterer også tilbakebetaling av prisen som er betalt for turistpakken i et slikt arrangement.

ACCET.png

ACCET

Accrediting Council for Continuing Education & Training (ACCET) er et nasjonalt anerkjent akkrediteringsbyrå i USA som fokuserer på utdanningskvalitet, kontinuerlig vurdering av utdanningspraksis og hjelp til medlemsinstitusjoner i forbedring av programmene deres.