Sprakreiser 15–18 år

    Trenger jeg forsikring?

    Det er veldig viktig at du er forsikret. Hvis du ikke har kjøpt STS’ reiseforsikring, må du sørge for at forsikringen din dekker utenlandsreiser. Det er også viktig å kontrollere hvorvidt forsikringen er gyldig når forsikringstaker (mor eller far) ikke er med på reisen. Hvis noe skulle skje, er det viktig at du vet hvordan forsikringen fungerer og hva den dekker. Kontakt forsikringsselskapet ditt i god tid før avreise, og ta kontakt med oss om du har spørsmål.