Bestill ditt eventyr for sommeren 2022 nå

Generelle betingelser

STS Generelle betingelser spesifiserer informasjon om våre reiser og de individuelle betingelser som gjelder i tillegg til, og i enighet med, Alminnelige vilkår for pakkereiser. Betingelsene omfatter reisen slik som den framgår av bestillingsoversikten samt av den informasjon som blitt gitt av STS Språkreiser.

1. Bestilling, bekreftelse og betaling

Bestilling skjer via vår hjemmeside. Når bestillingen er lagt inn får du en foreløpig ordrebekreftelse som spesifiserer det du har bestilt. Du vil deretter få en faktura med påmeldingsavgift og endrings- og avbestillingsforsikring samt informasjon fra STS Språkreiser. Hvis vi ikke har mulighet til å tilby deg det du ønsket i din bestilling vil vi kontakte deg med alternativ. En påmeldingsavgift pålydende kr. 2000,- inngår i totalprisen og trekkes fra på din sluttfaktura. Restbeløpet (sluttfaktura) inkludert eventuelle tillegg skal kunden betale senest 35 dager før av­reise.

Ved bestilling holder vi av plass til kunden på valgt reise. Ved å betale påmeldingsavgiften så bekrefter kunden at de:

 • har kontrollert at alle opplysninger på bestillingsoversikten stemmer. Fullstendig navn skal være spesifisert på samme måte som i det passet man skal brukes under reisen. Eventuelle feil skal umiddelbart meldes STS.
 • har forstått fakturainformasjonen.
 • er kjent med de Alminnelige Vilkår for Pakkereiser.
 • forstår og aksepterer innholdet i STS Generelle betingelser
 • har oppgitt alle opplysninger om psykisk og fysisk helse som kan påvirke elevens eller medreisende deltagelse på reisen, aktiviteter eller sportskurs.

Bekreftet bestilling er bindende og avbestillingsregler gjelder etter bekreftelse fra kunden. Det kan påløpe inkassogebyrer og lovens forsinkelsesrente på beløp som ikke blir betalt til forfallsdato angitt på faktura.

Merk at alle fakturaer og dokumenter sendes elektronisk.

Når det nærmer seg avreise kommer eleven til å få tilgang til MyPage som er elevens personlige side hos STS. Her finnes all informasjon og bookinger som er registrert på eleven. Kontroller at informasjonen er riktig og ta umiddelbart kontakt hvis det er noe som ikke stemmer.

2. Avbestilling og endring av reise

Avbestilling må skje skriftlig og skal bekreftes skriftlig fra STS Språkreiser. Endring- og avbestillingsbeskyttelse må legges til bestillingen innen påmeldingsavgiften er innbetalt og bestillingen bekreftet. Ved avbestilling pga. sykdom skal godkjent legeerklæring legges ved. Legeerklæringen må fremlegges STS innen fem (5) dager etter avbestillingen. I den skriftlige legeerklæringen skal det fremkomme at legen anbefaler at eleven ikke kan delta på reisen. Legeerklæringens gyldighet forutsetter personlig oppmøte hos legen. Ved bruk av avbestillingsbeskyttelsen refunderes innbetalt beløp ekskludert avgift for endring- og avbestillingsbeskyttelse.

Ved avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse så har kunden rett å avbestille mot vederlag.

Kunden har rett å avbestille reisen mot ett gebyr på kr. 2000,- frem til 42 dager til avreisedøgnet starter. Avbestiller kunden etter at fristen har utløpt så gjelder disse regler:

 • Avbestilling mellom 42 dager og 15 dager før avreisedøgnet starter beholder STS 50% av reisens pris.
 • Avbestilling senere enn 15 dager før avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang gir ingen refusjon.

Om eleven ikke kan fullføre reisen på grunn av savnede dokument som gyldig pass, gyldig visum, etc. forbeholder STS Språkreiser seg retten til å beholdeden totale avgiften for reisen og eventuelle tilleggstjenester.

3. Pris

Alle priser er basert på valutakurser og transporttariffer ved prissettingsdato 1.12.2020. Prisendringer på grunn av endringer i valutakurser, økte avgifter, eller andre uforutsette kostnader kan forekomme. STS Språkreiser forbeholder seg retten til å foreta prisjusteringer ved nye bookinger og inngåtte reiseavtaler innen- og utenfor EU.

Valutakursen avstemmes ved sluttfaktureringsdato mot valutakurs ved prissettingsdato. Om valutaendringen innebærer endring i kostnadene vil dette spesifiseres på sluttfaktura.

Ved prisjusteringer som anses å være til kundens ulempe er fristen for avbestilling kostnadsfritt 3 (tre) dager etter mottatt informasjon om prisjusteringen.

Rabatter kan ikke kombineres med mindre annet er oppgitt. Eventuelle rabatter trekkes fra på sluttfakturaen.

4. Prisen inkluderer

 • Transfer tur/retur fra flyplassen til kursbyen
 • Helpensjon hos vertsfamilie med frokost, matpakke og middag. Halvpensjon på Campus og Resort hvis ikke noe annet er spesifisert
 • Innkvartering i flermannsrom sammen med andre elever i vertsfamilie eller på Campus eller Resort
 • Undervisningsmateriell og undervisning.
 • Ledere
 • Utflukter og aktiviteter i følge beskrivelsen ved den enkelte kursby
 • Ryggsekk
 • STS T-shirt
 • Avreisemøte for elever og foreldre

5. Prisen inkluderer ikke

 • Endrings- og avbestillingsbeskyttelse
 • Frivillige sportskurs
 • Reiseforsikring
 • Eventuelle lokaltransport i kursbyen og ved storbybesøk
 • Flyreiser
 • Valutatillegg
 • Tilleggsbestillinger
 • Administrasjonsgebyr
 • Innrikstransport i Norge
 • Mat på reisen til og fra kursbyen
 • Eventuelle kostnader i forbindelse med visum

6. Tilleggstjenester

Reiseforsikring
En av våre hovedprioriteringer er sikkerhet. I tillegg til å medbringe sitt Europeiske helsetrygdekort er det obligatorisk å ha reiseforsikring når man reiser med STS. STS kan tilby fordelaktig reiseforsikring via samarbeidspartner for de som ikke har egen reiseforsikring.

Endrings- og avbestillingsforsikring
Om du etter bookingen ønsker å reise til en annen kursby eller på grunn av alvorlig sykdom/ulykke må avbestille reisen så kan du med denne beskyttelsen enkelt endre eller avbestille din reise uten ekstra kostnad. For mer informasjon om avbestilling og endring se punkt 2 i disse betingelser.

Ekstra aktiviteter
Vil du få mer ut av din reise? Legg gjerne til ulike aktiviteter eller kurs. Les mer under hver kursby om hva du kan velge.

Spesialkost
Man kan bestille spesial-/vegetarkost mot ett tillegg i prisen.

7. Reisevilkår

 • STS forbeholder seg retten til å endre programmet ved behov. Aktiviteter, utflukter og studiebesøk kan bli endret av hensyn til gruppens sammensetning, lokale forhold og deltagerenes forespørsel.
 • Dersom reisen ikke kan gjennomføres på grunn av force majeure eller andre forhold som ligger utenfor STS sin kontroll så forbeholder STS seg retten til å henvise til alternativ kursby eller refundere innbetalt beløp.
 • På offentlige fridager, helligdager, avreise- og ankomstdager vil undervisning som regel ikke bli holdt.
 • Elever vil ofte bo sammen med andre elever som kan være fra forskjellige land og i variert alder.
 • Avstanden i kursbyen variere så man må påregne å bruke lokal transport i kursbyen.
 • Eventuelle klager skal i første omgang meldes til STS-personalet på studiestedet. Dersom en forbedring ikke gjennomføres skal en eventuell skriftlig klage sendes STS senest fire uker etter avsluttet reise. Kunden vil ved innsendt klage bli opplyst om klageprosedyrene. Hvis partene ikke kommer til enighet kan saken bringes inn for reklamasjonsnemnda for pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan.
 • Elever og foresatte oppfordres til å delta på avreisemøte fysisk eller online.
 • Elever og foresatte plikter også å til enhver tid sette seg in i STS informasjon, Reisens ABC samt eventuell annen informasjon som STS publiserer på MyPage deriblant de regler som gjelder under reisen.
 • Elever som bryter STS regler risikerer å få advarsel og i noen tilfeller bli sent hjem for egen kostnad og uten mulighet for tilbakebetaling/ refusjon. Disse regler gjelder også elever som fylt 18 år. STS forbeholder seg retten å avgjøre om eleven skal bli sent hjem eller ikke. Ved alvorlige regelbrudd, som ved bruk alkohol, narkotiske stoffer eller tyveri blir eleven sent hjem uten advarsel.
 • Om STS har rimelig grunn til å tro at deltagarantallet vil understige minimumsantallet for reisen har STS rett til å kansellere reisen opptil 30 dager før avreise. Om avgjørelsen om kansellering skal reisende få denne informasjonen skriftlig, så snart som mulig og senest innen 30 dager før avreise. Ved få påmeldte kan reisen gjennomføres om bytte av avreisested, kursby eller periode gjør det mulig å øke antall påmeldte. Dersom kunden ønsker å avbestille refunderes innbetalt beløp.

8. Kontaktinformasjon

Kunden har ansvar for at han/ hun kan bli nådd for viktige beskjeder på adressen, epostadressen og telefonnummeret som ble angitt ved bestilling. Vi anbefaler at man også legger inn e-postadressene til STS i kontaktlisten, slik at e-poster ikke ender opp i søppelposten.

9. Reisedokumenter

 • Innen avreise må eleven og foresatte lese språkreisens ABC på Mypage. Her finner du informasjon om alt du trenger å vite om språkreisen, inkludert reglerne som gjelder alle elever på språkreisen. Det er viktig at alle elever og foresatte setter seg inn i denne informasjon innen avreise.
 • Foresatte til alle språkreiseelever må fylle ut ett skjema om elevenes fysiske og psykiske helse (Parental Agreement).
 • Alla som reiser på språkreise må ha ett pass som er gyldig under hele reisen. Elever som reiser utenfor Europa må ha elektronisk pass som er gyldig minst seks (6) måneder efter avsluttet språkreise.
 • Alle elever som reiser til USA med norsk pass må ha gyldig innreisetillatelse gjennom ESTA. Om du ikke har norsk pass og/eller norsk statsborgerskap må du kontakte ambassaden for det landet du skal reise til i god tid for å få informasjon om hva du trenger for innreise og besøk i gjeldende land. Det er elevens/ foresattes ansvar å sørge for at eleven har tilstrekkelig dokumentasjon ved avreise og STS vil ikke erstatte kostnader for av-/ ombestilling på grunn av manglende dokumentasjon.
 • STS påtar seg ikke ansvaret for tap av noen form av verdifulle dokumenter og eleven står ansvarlig for kostnader som påløper i slike tilfeller.

10. Fotografi- og filmmateriale

STS forbeholder seg retten til å bruke fotografier, film og lydopptak STS har gjort av elevene i løpet av reisen, og benytte disse i trykk og/eller digital form samt i alle sosiale medier, uten videre tillatelse fra eleven og foresatte. Avtalen er ubegrenset i tidsrom og bruk, og gjelder for hele STS Student Travel Schools og alle våre samarbeidspartnere.

Om det av noen grunn ikke skulle være ønskelig at eleven skal bli filmet eller tatt bilde av er det viktig å informere leder og STS-kontoret.

11. Personlige opplysninger

De personopplysningene som vi behandler og oppbevarer for deg som kursdeltager er de opplysningene du har gitt oss; navn, epostadresse, bostedsadresse, fødselsdato og telefonnummer. Vi behandler også opplysninger om eventuelle allergier, sykdommer, funksjonshemning, diettønsker samt ønsker og øvrig informasjon som du har gitt til oss i forbindelse med din bestilling.

Opplysningene behandles for å håndtere og administrere din bestilling og/ eller oppfylle våre forpliktelser til deg som elev uansett hvor i verden du befinner deg. Vi kan dele dine opplysninger

med våre samarbeidspartnere, lokale kontaktpersoner, skoler og vertsfamilier. For å oppfylle din bestilling/din reise så kan vi også i enkelte land oppgi din informasjon til de lokale myndigheter i disse landene, dersom det er krav. Vi benytter oss av IT-leverandører som kan lagre opplysninger også utenfor EU og i USA. Ved å godkjenne denne policyen samtykker du til at dine personopplysninger overføres til USA for lagring der. For full personvernserklæring/ integritetspolicy henvend dere til STS Education.

12. Operatør/arrangør

STS Education markedsfører reiser og har administrasjon og kundeservice i Norge. STS Education AS er en del av STS Education Group AB.

13. Reisegaranti

STS kunder garanteras full finansiell beskyttelse gjennom Resegarantifonden. Alle krav fra kunder som ikke kan kreves dekket av Reisegarantifondet kan rettes mot arrangør.

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan skje og STS tar forbehold om eventuelle trykkkfeil i materiale og på hjemmesiden, samt endringer vi har måttet gjøre etter print.