Viktigheten av internasjonal kompetanse

Fri Jun 02 2017

Det er generelt stor enighet i at språkkunnskaper og internasjonal kompetanse er noe av de viktigste egenskapene nye arbeidstakere kan vise til i en globalisert verden. Å starte med å bygge opp erfaringer innen dette så tidlig som mulig hjelper de kommende generasjonen å lykkes i arbeidslivet – i tillegg til at det er en opplevelse for livet!

Vi på STS har arbeidet med språkreiser og utveksling siden 1958, og vi kan klart se hvor viktig disse opplevelsene og erfaringer har blitt for studentene våre.

Språkreiser er den perfekte måten for å få en myk start på ens internasjonale kompetanse. For mange av våre elever er det den første gangen de drar på reise uten foresatte, men med trygge rammer, ledere som er tilgjengelig hele døgnet og lang erfaring inn språkopplæring og reiseliv tilbyr vi en uslåelig kombinasjon for de som ønsker å lære språk og oppleve noen uker helt utenom det vanlige.

Det finnes omtrent ingen jobber lenger der det å kunne flytende engelsk er, om ikke et krav, et desidert fortrinn. Selv om vi skal være stolte av det norske skolesystemet er det selvfølgelig milelangt fra å lære engelsk ved å ha noen undervisningstimer i uka til å leve med språket 24 timer i døgnet og være "tvunget" til å praktisere språket på fritiden. Også andre språk blir viktigere og viktigere. EU-samarbeidet gir stor grunn til å lære andre europeiske språk, som spansk, italiensk, fransk eller tysk. Den økende handelen med andre verdensdeler gjør også for eksempel japansk til et stort fortrinn.

Men det handler ikke bare om språk. De innblikkene og inspirasjonen du får av å se hvordan andre system fungerer og lære seg toleranse og inklusjon i praksis er gull etter som arbeidslivet blir mer og mer internasjonalisert.

Det å få et innblikk i andre undervisningsmetoder og læremåter motiverer ofte studentene til å jobbe hardt med skole og studier når de returnerer, ifølge Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), et statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet.

SIU, som godkjenner utvekslingsorganisasjoner (STS er selvfølgelig en av disse organisasjonene) trekker også frem hvor viktig internasjonalisering, også på videregående nivå, er.

Alle du møter når du kontakter STS for mer informasjon har tilbrakt deler av sine studieår og/eller arbeidsår i ulike deler av verden. Når vi da har returnert til Norge har det vært en selvfølge for oss å arbeide med å spre informasjon og reiselyst til andre nordmenn. Vi vet hvor mye vi har fått ut av våre utenlandsoppholdet og vi se frem til å dele våre erfaringer med dere.

Vi tilbyr alt fra de tradisjonelle språkreisene, med undervisning på dagen og aktiviteter på kvelden til språkreiser der opplevelser og språklæring gjennom kommunikasjon med medelever, ledere og personer man møter gjennom oppholdet.

Du kan lese mer om de ulike reisene her. Skulle du ha spørsmål eller trenge veiledning til å finne den reisen som passer deg best er det bare å kontakte oss!