Høyere utdanning på college og universitet
Oppleve en ny kultur i din egen stue? Bli vertsfamilie!

Finn karaktersnittet ditt

Mange læresteder utenlands aksepterer kun studenter med et visst karaktersnitt. Når du studerer utenlands med STS Study Abroad gjelder dette først og fremste skoler i USA og Europa.

På engelsk blir ofte karaktersnitt kalt GPA. Det er en forkortning av Grade Point Average, og er et gjennomsnitt av karakterene dine. Hvor høyt eller lavt GPA'en må være for å komme inn på en skole er opp til hvert lærested. Du kan enkelt regne om fra norske karakterer til utenlandske opptakskrav ved å bruke informasjonen nedenfor.

Norske karakterer Amerikanske karakterer Poengverdi
6 A 4
5 B 3,5
4 C 3,0
3 D 2,5
2 F 2,0

Du må så gange poengverdien med det antallet du har av hver karakter, for så å dele på antall karakterer.

For eksempel, om man har fire 2'ere, tretten 3'ere, fem 4'ere, to 5'ere og én 6'er (totalt antall karakterer 25) blir det:

GPA: (2x4)+(2,5x13)+(3,0x5)+(3,5x2)+(4x1)/25=2,66

OBS!
Noen skoler vil også se et resultat fra en internasjonalt anerkjent språktekst som for eksempel TOEFL eller IELTS. Dette kan også gjelde hvis engelskkarakterene dine er eldre enn fem år.