Høyere utdanning på college og universitet
Oppleve en ny kultur i din egen stue? Bli vertsfamilie!

Ordlisten for deg som skal studere i USA

Wed Jan 04 2017

En del av et studieopphold i utlandet er også å bli bedre til språk. Om du skal du til USA, vil du få mulighet til å få det engelske språk helt inn under huden. For å forberede deg litt får du her en ordliste over mange av ordene du vil støte på som student i USA:

Associate’s degree – en høyskolegrad du normalt sett oppnår på 2 år. Den tilsvarer ikke noe pesist i Norge

Bachelor’s degree – en 3-4årig bacheloruddannelse. Den tilsvarer en norsk 3årig bachelorgrad

Crashing courses – et system som betyr at du velger og registerer fagene dine ved ankomst Dette foregår som et "førstemann til mølla prinsipp". Det finder du på San Diego Sate University

Credit – poeng som hvert fag gir. Det kalles også "units"

Electives – valgfrie fag som du selv velger. De behøver ikke å ha noe med hovedfagområdet ditt å gjøre

Finals – en avsluttende eksamen som dekker alt faget har inneholdt

General education – obligatoriske fag i en utdannelse. Det kan for eksempel være samfunnsfag eller matematikk

GPA – forkortelse for Grade Point Average – et gjennomsnitt av eksamenskarakterene dine

Major – hovedområdet du velger å studere

Midterm – en prøve som tas midt i semestret, den dekker pensum fra første del av semestret

Minor – det området du studerer nest mest

Syllabus – et dokument som beskriver hva faget inneholder. Det gjennomgås ofte i starten av undervisningen

Unit – poeng som hver enhet gir. Kalles også til tider "units"

Hvis du har støtt på andre ord som du ikke forstår kan du maile dem til oss og vi hjelper deg med å forstå dem.