Høyere utdanning på college og universitet
Empowering young people since 1958!
Turisme

Turisme

Reiseliv er en voksende bransje og en industri som spiller en viktig rolle for mange land, og også for landenes økonomi. En utdanning i reiseliv gir deg et grunnleggende historisk perspektiv, kombinert med mer nytenkende konsepter og teorier. Du får viktig forståelse for reiseliv ut fra et kultur- og miljøperspektiv samtidig som du lærer deg mer om moderne ledelse. Du lærer deg også mer om produktutvikling og bærekraftig reiseliv.

En utdanning i reiseliv åpner for å ha hele verden som arbeidsplass. Det inngår ofte praksis i disse utdanningene, for at du som student skal få et nært innblikk i bransjen og verdifull arbeidserfaring. Mange studenter griper sjansen til å knytte kontakter på sine praksisplasser, og i mange tilfeller kan det føre til at de får jobb.