Høyere utdanning på college og universitet
Oppleve en ny kultur i din egen stue? Bli vertsfamilie!
Journalisme og PR

Journalisme og PR

Mange lokkes av den voksende mediebransjen, og med den store interessen for dette området blir arbeidsmarkedet tøft. Skill deg ut fra mengden med en journalis- eller en PR-utdanning fra utlandet.

Journalistikk, kommunikasjon og PR tilhører den stadig voksende mediebransjen. Studenter som er interessert i disse fagområdene, er ofte nysgjerrige på omverdenen, og da passer det godt å studere utenlands. En virkelig dyktig journalist har evnen til å sette seg inn i alle tenkelige situasjoner og kan møte mennesker fra ulike kulturer – noe du utvikler når du studerer utenlands. Med en journalistutdanning øver du deg på kritisk granskning av informasjon og du utvikler også evnen til å finne interessante fortellinger i de mest hverdagslige situasjoner.

Begrepet PR, public relations, skal ikke forveksles med reklame. Public relations handler ofte om å markedsføre en bedrift og hele virksomheten, til forskjell fra reklame, som for det meste markedsfører spesifikke varer eller tjenester. Etter en PR-utdanning blir du ofte brukt som konsulent for å hjelpe en bedrift til å nå ut med sitt budskap. Omverdenen skal kjenne til bedriftens mål, visjoner og vurderinger. PR-konsulenter arbeider både forebyggende, med å utarbeide kommunikasjonsplaner, og når en bedrift kommer ut for en krise er det ofte deg bedriftslederen ringer for å få støtte og råd til å håndtere situasjonen.