Høyere utdanning på college og universitet
Oppleve en ny kultur i din egen stue? Bli vertsfamilie!
Kommunikasjon

Kommunikasjon

Mange lokkes av den voksende mediebransjen, og med den store interessen for dette området blir arbeidsmarkedet tøft. Spiss CV-en med en utdanning i kommunikasjon. Tradisjonelt har man sett journalistikk, reklame og PR som atskilte fagområder, men i dagens virkelighet flyter disse emnene og yrkesgruppene sammen. De havner ofte under det samlebegrepet kommunikasjon.

Kommunikasjon finnes overalt. I og med at avstanden i verden minsker, blir det stadig viktigere å utvikle forståelse for hvordan man kommuniserer over grenser og mellom ulike kulturer. En utdanning i kommunikasjon kan lede til jobber i mange ulike bransjer. De fleste bedrifter har i dag personale som jobber med kommunikasjon og informasjon både internt og eksternt.