Høyere utdanning på college og universitet
Empowering young people since 1958!
Kommunikasjon

Kommunikasjon

Mange lokkes av den voksende mediebransjen, og med den store interessen for dette området blir arbeidsmarkedet tøft. Spiss CV-en med en utdanning i kommunikasjon. Tradisjonelt har man sett journalistikk, reklame og PR som atskilte fagområder, men i dagens virkelighet flyter disse emnene og yrkesgruppene sammen. De havner ofte under det samlebegrepet kommunikasjon.

Kommunikasjon finnes overalt. I og med at avstanden i verden minsker, blir det stadig viktigere å utvikle forståelse for hvordan man kommuniserer over grenser og mellom ulike kulturer. En utdanning i kommunikasjon kan lede til jobber i mange ulike bransjer. De fleste bedrifter har i dag personale som jobber med kommunikasjon og informasjon både internt og eksternt.