Høyere utdanning på college og universitet
Oppleve en ny kultur i din egen stue? Bli vertsfamilie!
Juss

Juss

Mange vil studere juss utenlands. Det er en god erfaring å ha et internasjonalt perspektiv på faget, men det er noen ting du må tenke på når du velger internasjonale jusstudier. Vi hjelper deg gjerne å finne en god løsning.

Jusstudier behandler de lover og regler som bygger og styrer samfunnet vårt. Hva som gjelder i ulike land kan være forskjellig, derfor må du være nøye når du velger jusstudier. Det du studerer i for eksempel USA kan du ikke alltid bruke i Norge, ettersom man kan ha ulike regelverk i de ulike landene.

Et internasjonalt perspektiv er likevel et pluss på CV-en og gir deg et forsprang på arbeidsmarkedet. Er du interessert i arbeidsrett, skatterett, familierett, miljørett eller opphavsrett? Tenk over hva du vil arbeide med og velg studier etter dine interesser. Mange skoler tilbyr studier i Law som er spesielt tilpasset til internasjonalt arbeid.