Høyere utdanning på college og universitet
Oppleve en ny kultur i din egen stue? Bli vertsfamilie!
Psykologi

Psykologi

Er du nysgjerrig på menneskers tanker, følelser og atferd og samspillet mellom mennesker? Studier i psykologi og atferdvitenskap behandler spørsmålsstillinger knyttet til menneskelig atferd, både på individ- og samfunnsnivå.

Å studere psykologi utenlands er et interessant valg ettersom det internasjonale perspektivet gir deg en ekstra dimensjon i utdanningen. I en psykologutdanning inngår ofte studier i sosiologi, noe som fokuserer på menneskers sosiale identitet og handlinger i et større perspektiv i samfunnet.

Du kan også studere antropologi, som ofte beskrives som læren om selv menneskeslekten. Antropologistudier gir deg et innblikk i hvordan mennesket gjennom årene har utviklet sine egenskaper, ofte fra et sosialt og kulturelt perspektiv.