Empowering young people since 1958!

Hvilken skole skal eleven gå på?

Alle utvekslingselever skal delta i et norsk løp på videregående skole. I den grad det er mulig, arrangerer vi skoleplass på den linjen som passer til elevens behov og ferdigheter. Det er imidlertid skolens rektor som bestemmer om det er mulig å finne plass for en utvekslingselev. Dette betyr at vi ikke kan garantere plass på nærmeste skole. STS vil håndtere alle skolekontaktene.