Empowering young people since 1958!

Våre barn har flyttet hjemmefra – vil det bli kjedelig for utvekslingseleven ikke å ha vertssøsken?

Noen elever foretrekker selv å være det eneste barnet i en vertsfamilie. Noen ganger kommer de fra en familie som har flere barn og ønsker muligheten til å se hvordan det er å være det eneste barnet i en familie. Uansett er dette vanligvis ikke et problem.