Duurzaamheid

STS duurzaamheid

In 2015 hebben de VN-lidstaten Agenda 2030 aangenomen: een gezamenlijk plan voor duurzame ontwikkeling met 17 doelen die in 2030 bereikt moeten worden. De doelen omvatten kwaliteitsonderwijs, het uitbannen van extreme armoede, het verkleinen van ongelijkheid en onrecht in de wereld, het bevorderen van vrede en rechtvaardigheid en het oplossen van de klimaatcrisis.

Bij de STS Education Group nemen we Agenda 2030 als uitgangspunt voor onze duurzaamheidsactiviteiten en leggen we de focus op de doelen die te maken hebben met kwaliteitsonderwijs en de bestrijding van de klimaatverandering.

Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs vormt de basis van de visie en missie van STS. We willen jonge mensen sterker maken door internationale culturele uitwisseling en onderwijs. Door inzicht in andere mensen en culturen, bouwen we wereldwijd bruggen. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend om het wereldwijde doel kwaliteitsonderwijs te ondersteunen. Op deze manier dragen we ook bij aan het bestrijden van armoede en het vergroten van gelijkheid.

Bij STS hebben we gekozen voor de ondersteuning van Save the Children, een internationale organisatie die nagenoeg overal ter wereld actief is. Save the Children zet zich in voor de verbetering van het leven en de toekomst van kinderen, door onder meer kwaliteitsonderwijs. Ongeacht of je een meisje bent, arm bent, een beperking hebt, in een oorlogsgebied of een afgelegen dorp woont: iedereen heeft recht op onderwijs en veiligheid. Save the Children traint docenten en vult schooltassen met potloden en schriften. Ze doen alles wat ze nu kunnen voor een betere toekomst, omdat goed geïnformeerde kinderen verstandige ouders worden.

Als scholier, ouder of gastouder kun je ook een bijdrage leveren aan het belangrijke werk van Save the Children. Je kunt kiezen hoeveel je wilt geven en alle bijdragen komen volledig ten goede aan de inzet van de organisatie om het leven en de toekomst van kinderen te verbeteren. Doneer hier om het werk van Save the Children te ondersteunen

Klimaatverandering bestrijden

Zoeken naar manieren om duurzamer te reizen is een van onze belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Daarom verzoeken wij onze scholieren om bij taalreizen of een high school uitwisselingsprogramma met de trein te reizen.

Als een treinreis echter geen optie is, willen wij een bijdrage leveren aan duurzaam vliegen. Daarom heeft STS ervoor gekozen om ondersteuning te bieden aan Fly Green Fund, een non-profitorganisatie die werkt met hernieuwbare biobrandstof, en een omslag in de luchtvaart te versnellen. Vliegtuigen zijn momenteel verantwoordelijk voor 3,5% van de milieueffecten door menselijk handelen. Om onze klimaatdoelen te kunnen behalen, moet de luchtvaartsector – net als iedere sector – zijn impact op het milieu snel verlagen. Het gebruik van biobrandstof (gemaakt van afval uit de bosbouw, algen en voedselresten) verlaagt de CO2-uitstoot van vliegtuigen met maar liefst 80%.

Als scholier, ouder of gastouder kun je ook een bedrage leveren aan het belangrijke werk van Fly Green Fund. Je kunt kiezen hoeveel je wilt geven en alle bijdragen komen volledig ten goede aan de inzet van de organisatie om vliegtuigen op biobrandstof te laten vliegen. Doneer hier om het werk van Fly Green Fund te ondersteunen