Empowering young people since 1958

  STS Privacy Policy

  Privacybeleid voor onze website

  Een beleid voor uw privacy – Inleiding & Samenvatting

  STS houdt zich aan het privacybeleid en beschermt jouw persoonlijke gegevens en privacy. Met dit privacybeleid willen we je informeren over hoe we omgaan met persoonlijke gegevens van onze klanten en welke rechten je hebt bij het gebruik van onze website. Het betreft alle informatie die op jou betrekking heeft zoals namen en emailadressen.

  We verwerken jouw persoonlijke data voor de volgende doeleinden:

  • om onze diensten bekend te maken en op verzoek nieuwsbrieven of brochures aan jou te kunnen versturen;
  • om vragen die je over onze diensten hebt te kunnen beantwoorden;
  • om je te kunnen registreren als je een van onze bijeenkomsten wilt bijwonen;
  • om je interesse te registreren voor het High School programma of als je gastgezin of ambassadeur wilt worden; en
  • om een voorlopige beoordeling te maken van jouw aanmelding als je van een van onze programma's gebruik wilt maken.

  Je hebt meerdere rechten op basis van de algemene verordening gegevensbescherming. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen marketing. Je kunt ook lezen hoe je invloed hebt op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens – welke rechten heb je.

  Wil je meer weten? Lees dan onze gedetailleerde uitleg hieronder. Hier lees je meer over hoe, waarom en voor hoe lang wij jouw persoonlijke gegevens opslaan.

  Samenvatting van de inhoud

  • ​Een beleid voor jouw privacy – Inleiding & Samenvatting 1
  • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens? 2
  • Wie levert ons je persoonlijke gegevens? 2
  • Moet je persoonlijke gegevens verstrekken? Wat gebeurt er als je dat niet doet? 2
  • Wie heeft er toegang tot jouw persoonlijke gegevens? 2
  • Dragen wij jouw persoonlijke gegevens over naar een gebied buiten de EU of de EEA? 3
  • Hoe kun je de verwerking van jouw persoonlijke gegevens beïnvloeden? Informatie over hoe wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, het doel waarvoor wij dit verwerken, onze juridische basis voor de verwerking en de termijn van de verwerking 4
  • Onze verwerking als we je informatie sturen en onze diensten kenbaar maken 5
  • Onze verwerking als we je vragen beantwoorden 6
  • Onze verwerking als je je opgeeft voor een van onze bijeenkomsten 6
  • Onze verwerking als je een interesse formulier voor High School instuurt
  • Onze verwerking als je een interesse formulier instuurt over gastgezin worden of ambassadeur worden 7
  • Onze verwerking als je je aanmeldt voor een van onze programma’s 7

  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens?

  STS Education Group AB, met het Zweedse registratienummer 559251-3112, (“STS”), is verantwoordelijk, in de capaciteit van controleur, voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens indien STS jouw gegevens voor eigen doeleinden gebruikt, zoals hieronder verder staat beschreven.

  Het beleid legt uit hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt bij gebruik van onze website. Indien je besluit deel te nemen aan een van onze programma’s of als je gastgezin of ambassadeur wilt worden nadat je onze website hebt bezocht, dan geven we je in een separaat schrijven aanvullende informatie over de verdere verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Als je daar nu al meer over wilt weten, kun je contact met ons opnemen.

  Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens – of als je jouw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in het gedeelte van dit beleid genaamd “Hoe heb je invloed op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens?” – neem dan contact met ons op. STS heeft de navolgende contact informatie: Adres: Vasagatan 7, 411 24 Gothenburg, Sweden, telefoon: +46 771-20 20 40 en email adres: dataprotection@sts.se.

  Wie levert ons jouw persoonlijke gegevens?

  Jij of je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) hebben de persoonlijke gegevens geleverd die we verwerken als je onze website gebruikt.

  Alle persoonlijke gegevens over jou, ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), heb je zelf aangeleverd.

  Moet je persoonlijke gegevens verstrekken? Wat gebeurt er als je dat niet doet?

  Over het algemeen besluit je zelf welke persoonlijke gegevens je met ons wilt delen. Maar sommige van jouw persoonlijke gegevens zijn nodig om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst en om onze verplichtingen naar jou toe te kunnen vervullen. Dit is het geval als we actie ondernemen op jouw verzoek, bijvoorbeeld om een brochure te kunnen verzenden die je besteld hebt. Als je ons niet van de benodigde informatie hebt voorzien, kunnen we onze verplichtingen niet nakomen conform jouw verzoek c.q. overeenkomst.

  Wie heeft er toegang tot jouw persoonlijke gegevens?

  Jouw persoonlijke gegevens worden voornamelijk door STS verwerkt. Soms is het nodig om deze gegevens met anderen te delen om brochures of nieuwsbrieven op jouw verzoek te versturen, of om onze overeenkomst uit te kunnen voeren.

  Dit zijn de details over het delen van jouw persoonlijke gegevens:

  • We delen jouw persoonlijke gegevens met onze IT-leveranciers (extern en intern), alsmede andere leveranciers. Jouw persoonlijke gegevens wordt gedeeld tot de mate die nodig is voor de leveranciers om hun contractuele verplichtingen in relatie tot STS te kunnen uitvoeren, zoals uitvoering van IT-ondersteuning; en
  • Als je een brochure besteld, delen we je persoonlijke gegevens met bedrijven die de brochure afleveren.

  Dragen wij jouw persoonlijke gegevens over naar een gebied buiten de EU of de EEA?

  STS kan jouw informatie overdragen naar een gebied buiten de EU/EEA. We delen jouw persoonlijke gegevens met anderen in zover nodig om onze communicatie met jou vast te leggen, onze website te beheren en jouw aanmelding te administreren.

  We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook buiten de EU/EEA delen met onze IT leveranciers die de persoonlijke gegevens voor ons als processor verwerken. Dit wordt gedaan zodat wij assistentie kunnen krijgen van de IT leveranciers die Cloud diensten en IT ondersteuning en onderhoud voor ons plegen. Voor verdere informatie over welke bedrijven toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, kijk [hier].

  Het overdragen van persoonlijke gegevens aan IT-leveranciers geschied op basis van besluitvorming door de Commissie volgens artikel 45 van de General Data Protection Regulation of op basis van standard contractuele clausules of het Privacy Shield volgens artikel 46 in de General Data Protection Regulation.

  Als je vragen hebt over het overdragen van jouw persoonlijke gegevens of indien je een kopie wilt ontvangen van de betreffende beveiligingsmaatregelen en, neem dan contact op met STS. Onze contact gegevens zijn hierboven vermeld

  Hoe heb je invloed op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens?

  Volgens de data protection wetgeving, heb je diverse rechten die invloed hebben op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Lees hieronder meer daarover.

  Recht om toestemming in te trekken en bezwaar tegen verwerking te maken

  Je hebt het recht, geheel of gedeeltelijk, een gegeven toestemming in te trekken voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Jouw intrekking gaat in op het moment dat je dit indient.

  Je hebt het recht om bezwaar te maken jouw persoonlijke gegevens te verwerken. Je hebt altijd het recht om bezwaar tegen onze marketing te maken, zoals nieuwsbrieven.

  Het recht om bezwaar te maken is van toepassing als de verwerking gebaseerd is op een balans van gerechtvaardigd belang. Lees meer hierover in de tabellen hieronder. In sommige situaties echter, bestaat het recht om bezwaar te maken niet (bijvoorbeeld als we je persoonlijke gegevens moeten bewaren). Indien we aannemelijk maken dat er valide redenen zijn voor de verwerking die sterker zijn dan jouw belang of fundamentele rechten of het is om het doel vast te stellen, uitvoering te geven aan of het verdedigen van juridische claims heb je nimmer het recht bezwaar te maken tegen de verwerking.

  Recht op toegang

  Je hebt het recht bevestiging te verkrijgen over het feit of we al dan niet persoonlijke gegevens over jou verwerken. Je kunt toegang verkrijgen tot de persoonlijke gegevens en een kopie van de persoonlijke gegevens verkrijgen welke door ons verwerkt worden.

  Recht op rectificatie

  Je hebt het recht om rectificatie te verkrijgen op incorrecte persoonlijke gegevens over jou en ons te vragen incomplete persoonlijke data aan te vullen.

  Recht op verwijdering (“the right to be forgotten”) en restrictie van verwerking

  Onder bepaalde voorwaarden, heb je het recht om te vragen jouw persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het niet langer nodig is om de gegevens te bewaren voor het doel waarvoor deze verzameld of op andere wijze verwerkt zijn, of als je jouw toestemming intrekt op basis waarvan verwerking gebaseerd is en er geen juridische gronden zijn voor het continueren van de verwerking.

  Je hebt ook het recht om te verzoeken dat STS de verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de juistheid van jouw persoonlijke gegevens door jou betwist wordt, of de verwerking is niet wettig en je vraagt om restrictie van het gebruik in plaats van de verwijdering van de persoonlijke gegevens.

  Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie

  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

  Je mag dit doen in ieder land van de EU/EEA waar je woonachtig bent, werkt of een vermoeden hebt van overtreding van de betreffende data protectie wetgeving. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit recht doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

  Recht van data overdracht

  Je hebt het recht om ons te vragen bepaalde van jouw persoonlijke gegevens over te dragen aan een ander bedrijf (data overdracht) op een gestructureerd algemeen gebruikt, machine-lezend en interoperabel format.

  Dit recht is van toepassing op persoonlijke gegevens die jij ons geleverd hebt indien:

  • ­ De verwerking is gebaseerd op een toestemming of een contract: en
  • ­ De verwerking is gedaan door geautomatiseerde handelingen.

  In het uitoefenen van je recht op data overdracht heb je het recht om persoonlijke gegevens over te laten dragen direct van STS naar een ander, daar waar technisch mogelijk.

  Informatie over hoe wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, het doel waarvoor wij dit verwerken, onze juridische basis voor de verwerking en de termijn van de verwerking

  Alle verwerking van jouw persoonlijke gegevens wordt gedaan met het doel om jou nieuwsbrieven en brochures te versturen die jij bij ons besteld hebt, het beantwoorden van jouw vragen en verwerking van het aanmelden voor onze bijeenkomsten. Verder is het doel om jouw interesse formulier te administreren als je gastgezin of ambassadeur wilt worden, het administreren van aanmeldingen voor onze programma’s en onze diensten naar jou kenbaar te maken.

  In onderstaande tabel kun je lezen hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken.

  Onze verwerking als we je informatie sturen en onze diensten kenbaar maken

  Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonlijke gegevens?

  Welke persoonlijke gegevens verwerken we?


  Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

  Wat is onze juridische basis om jouw persoonlijke gegevens te verwerken?

  Gedurende welke periode verwerken wij jouw persoonlijke gegevens voor ieder doel?

  Het versturen van nieuwsbrieven die je aangevraagd hebt.

  Jouw email adres.

  Om te kunnen beoordelen welke vorm van marketing op jou van toepassing is, verwerken wij informatie die jij met ons gedeeld hebt of die wij vanaf onze website gehaald hebben als je deze bezoekt.

  Jouw toestemming.

  Totdat je je toestemming intrekt of uitschrijft voor onze nieuwsbrieven en marketing.

  Om je de brochure te versturen die je besteld hebt.

  Jouw naam, telefoonnummer en email adres.

  Als je wilt dat we de brochure naar je huisadres sturen, verwerken wij ook jouw postadres.

  Verwerking is nodig om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, bv. het versturen van de brochure die jij besteld hebt.

  Totdat je de brochure hebt ontvangen.

  Om onze diensten uit te voeren nadat we in contact zijn geweest, bv. nadat je een van onze formulieren hebt ingevuld (zie hierboven en onder).

  Jouw naam, contact informatie en alle verdere informatie die jij met ons gedeeld hebt bij het invullen van een van onze formulieren.

  Jouw toestemming.

  Totdat je je toestemming intrekt of uitschrijft voor onze marketing.

  Onze verwerking als we je vragen beantwoorden

  Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonlijke gegevens?

  Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

  Wat is onze juridische basis om jouw persoonlijke gegevens te verwerken?

  Gedurende welke periode verwerken wij jouw persoonlijke gegevens voor ieder doel?

  Om vragen te kunnen beantwoorden die jij ons gesteld hebt via email, chat, telefoon of als en een van onze formulieren (zie hieronder) hebt ingevuld. Vooral indien je ons formulier ”bel mij” hebt ingevuld. Informatie die jij ons gegeven hebt als je ons een vraag hebt gesteld zoals je naam en de vraag.

  Als je ons vraagt je te bellen, verwerken wij je naam en telefoonnummer.

  Als je ons een email stuurt met een vraag, verwerken wij je email adres.

  Verwerking is nodig om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, bv. het kunnen beantwoorden van de vragen die je gesteld hebt.

  Gedurende drie (3) maanden nadat we je vragen hebben beantwoord, zodat je daar op terug kunt komen zonder verdere vragen of als je verder wilt gaan met een aanmelding.

  Onze verwerking als je je opgeeft voor een van onze bijeenkomsten

  Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonlijke gegevens?

  Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

  Wat is onze juridische basis om jouw persoonlijke gegevens te verwerken?

  Gedurende welke periode verwerken wij jouw persoonlijke gegevens voor ieder doel?

  Zodat je je kunt aanmelden voor een van onze bijeenkomsten, open huis of online bijeenkomst of als je een persoonlijke ontmoeting met ons wilt hebben.

  Jouw naam, telefoonnummer en email adres.

  Verwerking is nodig om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst, bv. zodat je een bijeenkomst kunt bijwonen.

  Totdat de bijeenkomst is afgelopen.

  Om informatie te geven welke je nodig hebt voordat je de bijeenkomst bijwoont.

  Jouw naam, telefoonnummer, email adres en andere informatie je je met ons gedeeld hebt.

  Verwerking is nodig om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst, bv. zodat je alle relevante informatie hebt als je een van onze bijeenkomsten bijwoont.

  Totdat de bijeenkomst is afgelopen.

  Onze verwerking als je een interesse formulier instuurt voor het High School programma

  Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonlijke gegevens? Welke persoonlijke gegevens verwerken we? Wat is onze juridische basis om jouw persoonlijke gegevens te verwerken? Gedurende welke periode verwerken wij jouw persoonlijke gegevens voor ieder doel?
  Om je interesse voor High School te kunnen verwerken. Jouw naam, telefoonnummer en e-mail adres, huisadres en geboortedatum.

  Als je je aanmeldt voor High School verwerken we ook informatie over wie je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn en welke relatie je hebt en je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers telefoonnummer en e-mail adres.
  We verwerken ook overige informatie over jou die je met ons gedeeld hebt over je interesse.
  Verwerking is nodig om stappen te ondernemen op jouw verzoek, voordat er een contract is, of om contact met je op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Totdat we je aanvraag verwerkt hebben.
  Om verder te kunnen gaan met je aanmeldingsproces, bv om contact met je op te kunnen nemen hierover. Jouw naam en contact gegevens. Verwerking is nodig om stappen te ondernemen op jouw verzoek, alvorens er een contract is. Totdat je hebt besloten niet verder te gaan met je aanmelding, of totdat je de volgende stap in je aanmelding hebt genomen.

  Onze verwerking als je een interesse formulier instuurt voor het gastgezin programma of ambassadeur.

  Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonlijke gegevens?

  Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

  Wat is onze juridische basis om jouw persoonlijke gegevens te verwerken?

  Gedurende welke periode verwerken wij jouw persoonlijke gegevens voor ieder doel?
  Om je aanmelding om gastgezin te willen worden te verwerken. Jouw naam, telefoonnummer en email adres.

  We verwerken ook informatie die jij met ons gedeeld hebt bij het invullen van het formulier.

  Verwerking is nodig om stappen te ondernemen, op jouw verzoek, voordat er een contract is.

  Totdat we je aanmelding verwerkt hebben.
  Om je aanmelding om ambassadeur te willen worden te verwerken. Jouw naam, telefoonnummer, email adres, nationaliteit, geboortejaar en informatie over jouw eerdere reizen met ons.

  We verwerken ook informatie over jou die je met ons gedeeld hebt bij het motiveren waarom je ambassadeur wilt worden.

  Verwerking is nodig om stappen te ondernemen, op jouw verzoek, voordat er een contract is.

  Totdat we je aanmelding verwerkt hebben.

  Om verder te kunnen gaan met jouw aanmeldingsproces, bv. om contact met je op te nemen over je aanmelding.

  Jouw naam en contactgegevens.

  Verwerking is nodig om stappen te ondernemen, op jouw verzoek, voordat er een contract is.

  Totdat je besloten hebt niet verder te gaan met je aanmelding, of totdat je de volgende stap in je aanmelding hebt genomen.

  Onze verwerking als je je aanmeld voor een van onze programma’s

  Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonlijke gegevens? Welke persoonlijke gegevens verwerken we? Wat is onze juridische basis om jouw persoonlijke gegevens te verwerken?
  Gedurende welke periode verwerken wij jouw persoonlijke gegevens voor ieder doel?
  Om een voorlopige beoordeling te maken over jouw aanmelding voor een van de volgende programma’s: Study Abroad, High School of Language School.

  Dit bevat het verwerken van jouw geslacht zodat je in een passende acommodatie geplaatst kunt worden.
  Jouw naam, nationaliteit, telefoonnummer, email en postadres en geboortedatum.

  Als een andere deelnemer gevraagd heeft samen met jou te willen verblijven, verwerken wij ook jouw naam met dat doeleinde.

  Als je je aanmeld voor High School of Language School verwerken we ook informatie wie je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn, welke relatie je hebt en het telefoonnummer en email adres van je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).
  Verwerking is nodig om stappen te ondernemen, op jouw verzoek, voordat er een contract is, bv. om jouw aanmelding te verwerken en te beoordelen of je met ons kunt reizen. Totdat we je aanmelding verwerkt hebben.
  Om verder te kunnen gaan met jouw aanmeldingsproces, bv. om contact met je op te nemen over je aanmelding. Jouw naam en contactgegevens. Verwerking is nodig om stappen te ondernemen, op jouw verzoek, voordat er een contract is. Totdat je besloten hebt niet verder te gaan met je aanmelding, of totdat je de volgende stap in je aanmelding hebt genomen.