Kredittverdighet

    Ledelsen i STS Education kan etter nøye evaluering av prosesser og gjennomgang av virksomhetens økonomi for 2023 og budsjett for 2024 bekrefte at det er økonomisk forsvarlig og trygt å inngå avtale med oss.

    Med vennlig hilsen,
    Madeleine Dering
    Styrets leder STS Education Group AS