Discover You - in a new language
Start your journey with us

    Empowering young people to grow through education and cultural exchange

    STS Education arbeider med opplevelsebasert læring i form av lederstyrte ungdomsreiser og high school-utveksling. Vi har kontor i 15 land og hovedkontor i Göteborg.

    Som en del av en bransje i stadig endring og utvikling søker vi hele tiden etter nye stjerner som er med og fører virksomheten fremover.

    Se ledige stillinger