Empowering young people since 1958

  STS Privacy Policy

  En policy for ditt privatliv – Intro og Sammendrag

  Vi i STS bryr oss om beskyttelse av data og ditt privatliv. I denne personvernspolicyen vil vi informere deg om hvordan vi behandler dine personlige data og hvilke rettigheter du har når du bruker nettstedet vårt. Personlige data er all informasjon som gjelder deg, for eksempel navn og e-postadresser.

  Vi behandler hovedsakelig dine personlige data til følgende formål:

  • å markedsføre våre tjenester og sende nyhetsbrev eller brosjyrer til deg på forespørsel;
  • å svare på dine spørsmål om våre tjenester;
  • å registrere deg for å delta i et av våre møter
  • å administrere din interesse søknad for High School, å bli vertsfamilie eller for å bli ambassadør; og
  • å administrere interesseprogrammer for å bli vertsfamilie eller ambassadør
  • å foreta en foreløpig vurdering av søknaden din for å delta på en av våre turer.

  Du har flere rettigheter i henhold til loven om databeskyttelse. For eksempel har du alltid rett til å motsette deg markedsføring. Du kan også lese om hvordan du påvirker behandlingen av personopplysningene dine - hvilke rettigheter du har.

  Vil du vite mer? Vennligst les våre detaljerte forklaringer nedenfor. Nedenfor kan du lese mer om hvordan, hvorfor og i hvor lang tid vi behandler dine personlige data.

  Innhold

  • En policy for ditt privatliv – Intro og Sammendrag
  • Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personlige data?
  • Hvem gir oss dine personlige data?
  • Må du oppgi dine personlige data? Hva skjer hvis du ikke gjør det?
  • Hvem kan få tilgang til dine personlige data?
  • Overfører vi dine personopplysninger til et område utenfor EU eller EØS?
  • Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personlige data?
  • Informasjon om personopplysningene vi behandler, formålene med hvorfor vi behandler dataene, vårt juridiske grunnlag for behandlingen og varigheten av behandlingen
  • Vår behandling når vi sender deg informasjon og markedsføring om våre tjenester
  • Vår behandling når vi svarer på dine spørsmål
  • Vår behandling når du registrerer deg for å delta i et møte med oss
  • Vår behandling når du sender oss en interesse søknad til High School
  • Vår behandling når du sender oss et interesseprogram for å bli vertsfamilie eller ambassadør
  • Vår behandling, når du sender oss en søknad til en av våre tjenester

  Vår behandling, når du sender oss en søknad til en av våre tjenester?

  STS Education Group AB, svensk organisasjonsnummer 559251-3112, ("STS"), er ansvarlig for behandling av dine personlige data når STS behandler dataene dine for STS egne formål, som beskrevet nærmere nedenfor.

  Denne policyen forklarer hvordan vi behandler dine personlige data når du bruker nettstedet vårt. Hvis du fortsetter å reise med oss, eller hvis du blir en av våre vertsfamilier eller ambassadører etter at du har besøkt vår nettside, vil vi gi deg ytterligere informasjon i en egen policy om hvordan vi videre behandler dine personlige data. Hvis du vil vite mer om det nå, kan du kontakte oss.

  Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine - eller hvis du vil utøve noen av dine rettigheter som beskrevet i avsnittet av denne policyen, kalt "Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personlige data?" – Ta kontakt med oss. STS har følgende kontaktinformasjon: Adresse til vårt hovedkontor: Vasagatan 7, 411 24 Gothenburg, Sweden and email address: dataprotection@sts.se.

  Hvis du, som norsk statsborger har noen spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine - eller hvis du vil utøve noen av dine rettigheter som beskrevet i avsnittet av denne policyen, kalt "Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personlige data?" – Ta kontakt med oss. STS har følgende kontaktinformasjon: Adresse: Stenersgata 8, 0184 Oslo, Norge. Telefonnummer: +47 23 35 88 50 og e-postadresse: dataprotection@sts.se.

  Hvem gir oss din personlige data?

  Du eller din forelder eller foresatte har gitt alle de personopplysningene vi behandler om deg som bruker nettstedet vårt.

  Alle personopplysninger som vi behandler om deg, som er forelder eller foresatte, har blitt gitt til oss av deg selv.

  Må du oppgi dine personlige data? Hva skjer hvis du ikke?

  Vanligvis er det alltid du som bestemmer hvilke personlige data du vil dele med oss. Til tross for dette er noen av dine personlige data nødvendige for oss å behandle for at vi skal kunne utføre vår kontrakt og oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Dette er tilfelle når vi handler på forespørsel, f.eks. når vi sender deg en brosjyre som du har bestilt. Hvis du ikke gir oss den nødvendige informasjonen, vil vi ikke kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg etter din forespørsel, det vil si vår avtale.

  Hvem kan få tilgang til dine personlige data?

  Dine personopplysninger behandles hovedsakelig bare av STS. Dine personlige data vil imidlertid bli delt med andre når dette er nødvendig for å levere brosjyrer eller nyhetsbrev som du har bedt om, eller å utføre vår kontrakt.

  Her er detaljene for hvordan vi deler dine personlige data:

  • Vi deler dine personlige data med våre IT-leverandører (ekstern og intern), så vel som andre leverandører. Dine personopplysninger deles kun i den grad det er nødvendig for leverandørene å utføre sine kontraktsforpliktelser i forhold til STS, for eksempel ytelse av IT-støtte
  • Hvis du bestiller brosjyrer fra oss, deler vi dine personlige data med selskaper som skriver ut og leverer brosjyren på våre vegne.

  Overfører vi dine personopplysninger til et område utenfor EU eller EØS?

  STS kan overføre informasjonen din utenfor EU / EØS. Vi deler dine personlige opplysninger med andre parter, for det er nødvendig for oss å administrere kommunikasjonen med deg, administrere nettstedet vårt og administrere søknaden din.

  Vi kan også overføre dine personlige data utenfor EU / EØS til våre IT-leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss som prosessorer. Overføringen er gjort for at vi skal få hjelp hos IT-leverandører som tilbyr skytjenester og utfører IT-støtte og vedlikehold for oss. For detaljerte opplysninger om hvilke selskaper som vil få tilgang til dine personopplysninger, se [her].

  Når du overfører dine personopplysninger til IT-leverandører, foretar vi en slik overføring basert på enten en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen i henhold til artikkel 45 i den generelle databeskyttelsesforskriften, eller på standard kontraktsklausuler eller EUs Privacy Sheild i henhold til artikkel 46 i den generelle databeskyttelsens regulering.

  Hvis du har spørsmål angående vår overføring av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å få en kopi av passende eller egnede garantier, vennligst kontakt STS. Våre kontaktdetaljer er oppgitt ovenfor.

  Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personlige data?

  I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du krav på en rekke rettigheter for å påvirke vår behandling av dine personopplysninger. Les mer nedenfor.

  Rett til å trekke tilbake samtykke og motsette seg behandling

  Du har rett til helt eller delvis å trekke tilbake et gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Uttaket ditt vil få virkning fra tidspunktet du kontakter oss.

  Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data. Du har alltid rett til å protestere mot markedsføring fra oss, for eksempel nyhetsbrev.

  Retten til å protestere generelt gjelder når behandlingen er basert på en balanse mellom legitime interesser. Les mer om hva dette betyr i tabellene under. I noen tilfeller eksisterer imidlertid ikke rett til protest (for eksempel siden vi må lagre dine personlige data). Hvis vi kan vise overbevisende legitime grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser og grunnleggende rettigheter, eller hvis det er med det formål å bestemme, praktisere eller forsvare juridiske påstander, har du aldri rett til å motsette deg behandlingen.

  Retten til tilgang

  Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke. Du kan få tilgang til personopplysningene og få en kopi av personopplysningene som behandles av oss.

  Rett til utbedring

  Du har rett til å få rettet opp eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg, og å be oss om å ha ufullstendige personopplysninger som er fullført.

  Rett til å slette ("retten til å bli glemt") og begrensning av behandling

  Under visse omstendigheter har du rett til å be om sletting av dine personlige data. Dette gjelder for eksempel hvor personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn til, eller på annen måte behandlet, eller du trekker tilbake samtykket ditt som behandlingen er basert på, og hvor det ikke er noe annet rettslig grunnlag for videreføring av behandling.

  Du har også rett til å be om at STS begrenser behandlingen av dine personlige data. Dette gjelder for eksempel når du motstrider deg nøyaktigheten av personopplysningene, eller behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene, og i stedet ber om begrensning av bruken.

  Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet

  Du har alltid rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.
  Du kan gjøre dette særlig i EU / EØS-medlemslandet der du bor, arbeidssted eller et påstått brudd på gjeldende lov om databeskyttelse. I Norge er tilsynsmyndigheten norsk databeskyttelse. Denne rettigheten berører ikke andre administrative eller rettslige løsninger.

  Rett til dataportabilitet

  Du har rett til å be oss om å overføre visse av dine personlige data vi har om deg til et annet selskap (dataportabilitet) i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart og interoperabelt format.

  Denne rett gjelder personopplysninger du har gitt oss hvis:

  • Behandlingen er basert på samtykke eller på en kontrakt; og
  • Behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte midler.

  Ved utøvelse av din rett til dataportabilitet har du rett til å få personlige data sendt direkte fra STS til en annen kontroller, der det er teknisk mulig.

  Informasjon om personopplysningene vi behandler, formålene med hvorfor vi behandler dataene, vårt juridiske grunnlag for behandlingen og varigheten av behandlingen.

  All behandling av dine personopplysninger er gjort for å sende deg nyhetsbrev og brosjyrer som du ber om fra oss, besvare dine spørsmål og registrere deg på møter med oss. Videre er vårt formål å administrere interesser fra deg til å bli vertsfamilie eller ambassadør, administrere søknader om våre turer og markedsføre våre tjenester mot deg.

  Du kan lese detaljene for hvordan vi behandler dine personlige data i tabellene nedenfor.

  Vår behandlingsprosess når vi sender deg informasjon og markedsføring om våre tjenester

  Til hvilke formål behandler vi dine personlige data?

  Hvilke personlige data behandler vi?

  Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data?

  Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?

  Å sende deg nyhetsbrev som du har registrert deg for.

  Din epostadresse.
  For å avgjøre hvilken markedsføring som er relevant for deg, behandler vi informasjon du har delt med oss, eller som vi samler inn fra deg når du bruker nettstedet vårt.

  Ditt samtykke.

  Inntil du trekker tilbake ditt samtykke eller melder deg av nyhetsbrev eller markedsføring.

  For å sende deg brosjyren som du har bestilt.

  Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse.
  Hvis du vil at vi skal sende brosjyren til din hjemmeadresse, behandler vi også postadressen din.

  Behandling er nødvendig for å utføre kontrakten vår, det vil si å sende deg brosjyren du har bestilt.

  Inntil du har mottatt brosjyren.

  For å kunne markedsføre våre tjenester til deg etter at vi har vært i kontakt, for eksempel etter at du har fylt ut noen av våre skjemaer (se ovenfor og under).

  Ditt navn, kontaktinformasjon og annen informasjon du har delt med oss når du fyller ut en av våre skjemaer.

  Ditt samtykke.

  Inntil du trekker tilbake ditt samtykke eller melder deg av nyhetsbrev eller markedsføring.

  Vår behandling når vi svarer på dine spørsmål

  Til hvilke formål behandler vi dine personlige data?

  Hvilke personlige data behandler vi?

  Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data?

  Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?

  For å svare på spørsmålene du har stillt oss via e-post, chat, telefon eller når du fyller ut våre skjemaer (se nedenfor). Spesielt når du fyller ut skjemaet "la oss ringe deg".

  Informasjon du gir oss når du stiller spørsmål, for eksempel ditt navn og ditt spørsmål.

  Hvis du ber oss om å ringe deg, behandler vi ditt navn og telefonnummer.

  Hvis du sender oss en epost med dine spørsmål, vil vi behandle din e-postadresse.

  Behandling er nødvendig for utførelsen av kontrakten vår, dvs. for at vi skal kunne svare på dine spørsmål som ønsket.

  I tre (3) måneder etter at vi har besvart spørsmålene dine, slik at du kan komme tilbake til oss med ytterligere spørsmål eller ønsker å gå videre med en søknad.

  Vår behandling når du registrerer deg for å delta på et møte med oss

  Til hvilke formål behandler vi dine personlige data?

  Hvilke personlige data behandler vi?

  Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data?

  Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?

  For at du skal registrere deg for å delta i vårt informasjonsmøte, åpent hus, nettmøte eller personlig møte med oss.

  Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse.

  Behandling er nødvendig for å utføre kontrakten vår, det vil si at du kan delta på et møte.

  Til møtet er fullført.

  Å gi informasjon du trenger før møtet.

  Ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon du har delt med oss.

  Behandling er nødvendig for å utføre kontrakten, dvs. for å sikre at du har relevant informasjon når du deltar på et av våre møter.

  Til møtet er fullført.

  Vår behandling når du sender oss en interesse søknad til High School

  Til hvilke formål behandler vi dine personlige data? Hvilke personlige data behandler vi?

  Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data? Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?
  For å behandle din interesse søknad til de følgende programmene: High School. Ditt navn, nasjonalitet, telefonnummer, e-post adresse, post adresse og fødselsdato.
  Hvis du søker til et High School år vil vi også behandle informasjon om hvem dine foreldre eller foresatte er, hvilken relasjon de har til deg og dine foreldre eller foresatte sine telefonnummer og e-post adresser.
  Vi vil også behandle informasjon om deg som du delere med oss, f.eks. når du ønsker å reise og hvilke programmer du er interessert I.
  Det er nødvendig å behandle din forespørsel før en eventuell kontrakt slik at vi kan kontakte deg for å gi deg gratis veiledning.
  Intill vi har behandlet ferdig interesse søknaden din.
  For å kunne fortsette med søknadsprosessen, f.eks. å kontakte deg angående din søknad. Ditt navn og din kontaktinformajson. Behandling er nødvendig for å ta steg, på etterspørsel fra deg for å behandle dine forespørsel, før du inngår en kontrakt. Inntil du har bestemt deg for å ikke gå videre med din søknad, eller inntil du har tatt neste steg videre I søknadsprosessen.

  Vår behandling når du sender oss en interesse for å bli vertsfamilie eller ambassadør

  Til hvilke formål behandler vi dine personlige data?

  Hvilke personlige data behandler vi?

  Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data?

  Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?
  For å behandle din interesse for å bli en av våre vertsfamilier.

  Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse.

  Vi behandler også informasjon om deg som du deler med oss når du fyller ut skjemaet.

  Behandling er nødvendig for å kunne gå videre i prosessen, på forespørsel, før du inngår en kontrakt.

  Inntil vi har behandlet søknaden.
  For å behandle din interesse for å bli en ambassadør.

  Ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, nasjonalitet, fødselsår og informasjon om dine tidligere turer med oss.

  Vi behandler også informasjon om deg som du deler med oss når du deler hvorfor du vil bli en ambassadør.

  Behandling er nødvendig for å kunne gå videre i prosessen, på forespørsel, før du inngår en kontrakt.

  Inntil vi har behandlet søknaden.

  For å kunne fortsette søknadsprosessen din, dvs. å kontakte deg om søknaden din.

  Ditt navn og kontaktinformasjon.

  Behandling er nødvendig for å kunne gå videre i prosessen, på forespørsel, før du inngår en kontrakt.

  Inntil du har bestemt deg for ikke å gå videre med søknaden din, eller til du har tatt det neste trinnet i søknadsprosessen.

  Vår behandling, når du sender oss en søknad til en av våre tjenester

  Til hvilke formål behandler vi dine personlige data? Hvilke personlige data behandler vi? Hva er vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data? Hvor lenge behandler vi dine personlige data for hvert formål?

  For å foreta en foreløpig vurdering av søknaden din angående følgende programmer: High School eller Language School.

  Dette inkluderer å behandle deg etter kjønn for å kunne plassere deg i en passende innkvartering når du går videre med søknaden din.

  Ditt navn, nasjonalitet, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og fødselsdato.

  Hvis en annen deltaker har bedt om å være med deg, vil vi også behandle navnet ditt for det formålet.

  Hvis du registrerer deg på High School eller Language School behandler vi også informasjon om hvem foreldre eller foresatte er, hvilket forhold dere har, i tillegg til telefonnummer til foreldre eller foresatte.

  Behandling er nødvendig for å kunne gå videre i prosessen, på forespørsel, før du inngår en kontrakt, dvs. å behandle søknaden din og for å avgjøre om du har mulighet til å reise med oss. Inntil vi har behandlet søknaden din.
  For å kunne fortsette søknadsprosessen din, dvs. å kontakte deg om søknaden din. Ditt navn og kontaktinformasjon. Behandling er nødvendig for å kunne gå videre i prosessen, på forespørsel, før du inngår en kontrakt. Inntil du har bestemt deg for ikke å gå videre med søknaden din, eller til du har tatt det neste trinnet i søknadsprosessen.

  This policy was adopted by STS on 12.06.2018