Om STS

Dette er STS Education

I 1958 organiserte vi verdens første språkreise, og dermed hadde en helt ny type reiser for unge mennesker blitt til. Siden den gangen har over 1 200 000 elever fått oppleve vår vidunderlige verden gjennom å lære seg et nytt språk og oppleve den personlige utviklingen som kommer med økt kulturell forståelse. Ved hjelp av STS Educations brede utvalg av tjenester og utdanningsprogrammer kan unge mennesker oppdage verden på egen hånd – med vår støtte og trygge veiledning.

STS står for Student Travel Schools og er et verdensledende utdanningsselskap som tilbyr utvekslingsprogrammer og språkreiser på high school-nivå. Vi har kontorer i en rekke ulike land rundt om i verden, og vårt globale nettverk av fantastiske skoler, varme vertsfamilier, flotte internasjonale kollegaer og profesjonelle partnere vokser for hver dag som går. Vi finner stadig nye og innovative metoder for å gjøre elevenes opplevelser enda mer minneverdige.

Vi jobber hele tiden med å videreutvikle programmene våre slik at de holder seg relevante i en verden i kontinuerlig endring og kan gi nye ungdommer sjansen til å utvikle seg gjennom utdannelse og kulturutveksling. Gjennom våre programmer blir elevene oppmuntret til å utvide sitt perspektiv på verden og få en bedre forståelse for nye kulturer.

Visjon og misjon

I STS Education gir vi unge mennesker mulighet til å nå sitt fulle potensial. Vi skaper rom for utveksling av ideer og verdier, bygger relasjoner på tvers av landegrenser og bidrar til personlig, sosial og kulturell utvikling.

STS vision:

To empower young people to reach their full potential through international education and cultural exchange while contributing to global understanding.

STS mission:

Through high-quality programs, personalized service, and extensive experience, STS Education aims to be the top choice for young people and their parents seeking international education and cultural exchange.

STS’ akkrediteringer og foreningsmedlemskap

Våre skoler og programmer har en rekke akkrediteringer fra internasjonalt anerkjente organisasjoner. Disse akkrediteringene fungerer som en garanti for at programmene våre imøtekommer kvalitetsstandarder når det gjelder ledelse, ressurser, omgivelser, lærere, velferd og omsorg. STS er dessuten medlem av en rekke reise- og utvekslingsforeninger, noe som betyr at vi har et pålitelig nettverk av bransjepartnere i ryggen.

alliance.png

Alliance

Alliansen fungerer som en felles stemme for offentlige retningslinjer for det internasjonale fellesskapet for utdannelse og kulturell utveksling i USA.
www.alliance-exchange.org

CSIET.jpg

CSIET

Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) er en veldedig organisasjon som jobber for å sikre kvaliteten på internasjonal reising for utdannelse og utveksling for ungdom på high school-nivå. STS har vært et medlem i mange år.
www.csiet.org

nzcie-logo.png

NZCIE

STS er et innvielsesmedlem i New Zealand Council for Intercultural Education, som har som mål å fremme internasjonal fred, forståelse og velvilje ved å hjelpe mennesker med å utvikle ferdighetene som er nødvendige for å leve i et globalt selvstendig og kulturelt mangfoldig gjennom å oppleve livet i et annet land og et samfunn. Medlemskapet i NZCIE er avhengig av at en er en godkjent EPO, som har undertegnet New Zealand Ministry of Educations Code of Practice for Pastrol Care for International Students og akseptert NZCIE-prinsippene for god praksis for interkulturell utdanning.
www.nzcie.org.nz