Bærekraftig

Bærekraft i STS

I 2015 vedtok FNs medlemsland Agenda 2030, en felles plan for bærekraftig utvikling med 17 globale mål som skal oppnås innen 2030. Målene inkluderer god utdanning, utrydde fattigdom, mindre ulikhet og økt likestilling, fremme fred og rettferdighet samt å stoppe klimaendringene.

I STS Education Group tar vi utgangspunkt i Agenda 2030 for vårt bærekraftsarbeid og fokuserer på målene som er knyttet til å sørge for god utdanning og stoppe klimaendringene.

God utdanning

Utdanning av høy kvalitet er grunnlaget for går visjon og misjon i STS. Vi ønsker å styrke unge mennesker gjennom internasjonal kulturutveksling og utdanning. Ved å forstå andre mennesker og kulturer bygger vi broer over hele verden. Derfor er det naturlig for oss å støtte det globale målet om god utdanning. For oss er dette også en måte å bidra på når det gjelder å utrydde fattigdom og oppnå mindre ulikhet.

I STS har vi valgt å støtte Redd Barna, en global organisasjon som finnes så å si over hele verden. Redd Barna arbeider for å forbedre livet og fremtiden for barn, også gjennom god utdanning. Det betyr ikke noe om du er jente, fattig, har en funksjonshemming eller lever midt i krigen eller en avsidesliggende landsby – alle har rett til skolegang og trygghet. Redd Barna lærer opp lærere og fyller skolesekker med blyanter og skrivebøker. De gjør det som kreves her og nå for en lysere fremtid, fordi opplyste barn blir kloke voksne.

Som elev, forelder eller vertsforelder kan du også bidra til Redd Barna og deres viktige arbeid. Du kan velge hvor mye du vil gi, og alle bidrag går i sin helhet til organisasjonens arbeid for å forbedre livet og fremtiden for barn. Bidra til Redd Barnas arbeid her

Stoppe klimaendringene

Å finne løsninger for å reise mer bærekraftig er en av de viktigste sakene for fremtiden. Det er grunnen til at vi i STS oppfordrer våre studenter til å velge toget når de drar på språkreiser, eller når de deltar i et utvekslingsprogram på high school.

Men når togreise ikke er mulig, ønsker vi å bidra til å skyve utviklingen mot bærekraftige flyreiser. Det er grunnen til at STS har valgt å støtte Fly Green Fund, en ideell organisasjon som arbeider med fornybart biodrivstoff og for å oppnå en raskere endring i flytrafikken. I dag utgjør flyreiser 3,5 prosent av menneskers miljøpåvirkning. For å nå klimamålene må flyindustrien – som alle andre sektorer – raskt redusere sin miljøpåvirkning. Ved å bruke biodrivstoff (laget av avfall fra skogbruk, alger og matavfall) reduserer man utslippet av karbondioksid fra fly med opptil 80 %.

Som elev, forelder eller vertsforelder kan du også bidra til Fly Green Fund og deres viktige arbeid. Du kan velge hvor mye du vil gi, og alle bidrag går i sin helhet til organisasjonens arbeid for at fly skal bruke biodrivstoff. Bidra til Fly Green Funds arbeid her.