Viktigheten av internasjonal kompetanse

Sat Aug 20 2016

Det er generelt stor enighet i at språkkunnskaper og internasjonal kompetanse er noe av de viktigste egenskapene nye arbeidstakere kan vise til i en globalisert verden. Å starte med å bygge opp erfaringer innen dette så tidlig som mulig hjelper de kommende generasjonen å lykkes i arbeidslivet – i tillegg til at det er en opplevelse for livet!

Vi på STS har arbeidet med språkreiser og utveksling siden 1958, og vi kan klart se hvor viktig disse opplevelsene og erfaringer har blitt for studentene våre.

Det finnes omtrent ingen jobber lenger der det å kunne flytende engelsk er, om ikke et krav, et desidert fortrinn. Selv om vi skal være stolte av det norske skolesystemet er det selvfølgelig milelangt fra å lære engelsk ved å ha noen undervisningstimer i uka til å leve med språket til hverdags. Også andre språk blir viktigere og viktigere. EU-samarbeidet gir stor grunn til å lære andre europeiske språk, som spansk, italiensk, fransk eller tysk. Den økende handelen med andre verdensdeler gjør også for eksempel japansk til et stort fortrinn.

Men det handler ikke bare om språk. De innblikkene og inspirasjonen du får av å se hvordan andre system fungerer og lære seg toleranse og inklusjon i praksis er gull etter som arbeidslivet blir mer og mer internasjonalisert.

General i Statsviterne, Gunn Elisabeth Myhren, poengterte dette klart i et ANSA-seminar i 2014: -Språk- og kulturkompetansen du tar med deg hjem er viktig fordi dette gir deg et annet perspektiv på arbeids-, samarbeids-, prestasjons- og læringskulturen enn de som kun har studert i Norge.

Det å få et innblikk i andre undervisningsmetoder og læremåter motiverer ofte studentene til å jobbe hardt med skole og studier når de returnerer, ifølge Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), et statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet.

SIU, som godkjenner utvekslingsorganisasjoner (STS er selvfølgelig en av disse organisasjonene) trekker også frem hvor viktig internasjonalisering, også på videregående nivå, er. Dessverre er nok kunnskapen blant rådgivere, elever og forelde nok ikke tilstrekkelig til at dette ofte når helt frem. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trakk også dette frem, -Når råd om å ta år i utlandet sjelden blir gitt i videregående, er det et problem.

Alle du møter når du kontakter STS for mer informasjon har tilbrakt deler av sine studieår og/eller arbeidsår i ulike deler av verden. Når vi da har returnert til Norge har det vært en selvfølge for oss å arbeide med å spre informasjon og reiselyst til andre nordmenn. Vi vet hvor mye vi har fått ut av våre utenlandsoppholdet og vi se frem til å dele våre erfaringer med dere.

Ta gjerne kontakt med oss for et gratis og uforpliktende intervju, så får dere vite mer om mulighetene og hva et utvekslingsår på videregående egentlig betyr.