Høyere utdanning på college og universitet
Oppleve en ny kultur i din egen stue? Bli vertsfamilie!

Bli en gründer – studer i utlandet!

Tue Aug 23 2016

I følge en artikkel på forskning.no er det flere gründere blant de som reiser ut for å studere enn de som blir her hjemme i Norge. Hvorfor ikke forsterke denne effekten et hakk ekstra ved å studere nettopp entreprenørskap utenlands?

De seks personlighetstrekkene som gir deg større selvtillitt til å starte opp din egen bedrift, og gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, er i følge undersøkelsen:

  1. Toleranse for andres kultur og meninger
  2. Tilspasningsevne
  3. Åpenhet/nysgjerrighet
  4. Tillit til egen kompetanse
  5. Handlekraft
  6. Evne til problemløsning

Disse trekkene er ofte noe studenter som vurdere å dra utenlands allerede scorer høyere enn gjennomsnittet på, men etter utenlandsoppholdet er disse trekkene forsterket! Vi tuller ikke når vi sier at utenlandsstudier er mye mer enn bare utdanning, det er også en måte for deg som person å gro på gjennom nye erfaringer og opplevelser.

Med disse personlighetstrekkene og den språkkompetansen, nettverket og internasjonale erfaringen som utenlandsoppholdet gir, er studentene både mer handlekraftige og har de riktige forutsetningene for å se muligheter og ta dem.

I tillegg viser forskningen at de med utenlandserfaring har større sjanse til å unngå arbeidsledighet!

Er du interessert i å studere starte din egen bedrift? Vi har flere studier med entreprenørskap som eget fagområde – ta sjansen og la drømmene dine bli sanne!

Her kan lese om noen av våre studier innen feltet:

Entreprenørskap
Business