Vil vertsfamilien få kompensasjon?

    Nei, vi forventer at vertsfamiliene våre ønsker en elev velkommen ut fra et ønske om personlig utveksling, ikke for å få økonomisk kompensasjon. Det er viktig at utvekslingseleven føler seg som et familiemedlem.