Empowering young people since 1958!

Kompensasjon – «Host and Go»

Har du barn som ønsker å ta et år på videregående i utlandet, gir vi deg opptil 10000,- i 3 måneders vertsfamiliekompenssajon som en «Host and Go»-rabatt, hvis du blir vertskap for en utvekslingselev i ditt land .

Det gis ingen annen økonomisk kompensasjon til vertsfamilien. Vi ønsker at våre vertsfamilier skal ønske elevene velkommen ut fra ønsket om en personlig utveksling og ikke for å motta økonomisk kompensasjon. Som vertsfamilie skal du sørge for kost og losji. Andre utgifter, for eksempel bussbilletter, reiser, hygieneartikler, klær osv. skal eleven betale selv.