Kompensasjon – «Host and Go»

Har du barn som ønsker å ta et år på videregående i utlandet, gir vi deg opptil 10000,- i 3 måneders vertsfamiliekompenssajon som en «Host and Go»-rabatt, hvis du blir vertskap for en utvekslingselev i ditt land .

Det gis ingen annen økonomisk kompensasjon til vertsfamilien. Vi ønsker at våre vertsfamilier skal ønske elevene velkommen ut fra ønsket om en personlig utveksling og ikke for å motta økonomisk kompensasjon. Som vertsfamilie skal du sørge for kost og losji. Andre utgifter, for eksempel bussbilletter, reiser, hygieneartikler, klær osv. skal eleven betale selv.

Få mer informasjon

Send oss din interessemelding om å bli vertsfamilie i dag. Vi kontakter deg med nærmere informasjon om hvordan det fungerer og om utvekslingsstudenter. En interessemelding er selvsagt ikke bindende.