Språkkunnskaper og internasjonal kompetanse

Ved å tilby utdanning og kulturell utveksling, vil vi medvirke til å skape konkurransekraftige internasjonale medborgere med forståelse for ulike kulturer og språk. Vårt arbeid reflekteres i vår visjon; ansvar, trygghet og kvalitet.

STS Student Travel Schools AB