Betalingsplan

For å gjøre det enklest mulig å finansiere utvekslingsoppholdet har vi en betalingsplan.

High School Classic:

Dato Beløp
Ved programaksept 5000 kr
15.11 10 000 kr
15.01 15 000 kr
15.03 15 000 kr
15.04 15 000 kr
15.05 Restbeløp**

High School Select:

Dato Beløp
Ved programaksept 5000 kr
15.11 15 000 kr
15.01 25 000 kr
15.03 35 000 kr
15.04 45 000 kr
15.05 Restbeløp**

**Restbeløp inkluderer rest av programavgiften, valutatillegg, eventuelle visumskostnader, forsikring, eventuelle tilleggstjenester. Eventuelle rabatter blir også trukket fra på sluttfaktura.

Om denne planen ikke er overkommelig kan vi vurdere andre oppdelinger. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål om betalingen