Det lille ekstra

Velg mer

Våre utenlandsopphold kan se ganske så forskjellig ut. Hvis du har spesielle ønsker eller ting du har lyst til å legge til, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Etter 65 år i utdanningsbransjen har vi erfaring med og løsning på det meste.

Ønske region

Har du en klar idé om hvor i vertslandet du ønsker å bo? På noen av våre destinasjoner kan du be om en bestemt stat, region eller by. Muligheten for å velge dette kommer an på hvilket vertsland du ønsker deg til – og dessuten har vi begrenset med slike plasser siden det krever en helt annet administrativ prosess for innskriving på skole og valg av egnet vertsfamilie.

Hvis du ønsker å velge en bestemt stat, region eller by, er det noe du oppgir i forbindelse med søknaden din. Deretter gjør vi alt vi kan for å imøtekomme forespørselen. Klarer vi det, vil det påløpe en ekstra avgift knyttet til tilordningen av sted. Du kan lese mer om dette under hvert enkelt land.

Mulighet til å velge skole

For noen av våre utvekslingselever er det viktig å ta et bestemt fag eller drive med en bestemt idrett i en bestemt by under utenlandsoppholdet. I så fall tilbyr vi et program kalt STS High School Select. Dette er et litt annerledes produkt med betydelig høyere programavgift, ettersom du her kan skreddersy programmet ditt og velge ut en privatskole som det koster mer å gå på. Hvis du er interessert i dette programmet, kan du lese mer om High School Select her.

Ekstraturer under oppholdet

På de fleste av våre destinasjoner arrangeres det ekstraturer for alle våre utvekslingselever i det aktuelle landet. Hvilke turer som blir satt opp, vil først være klart når du er på plass på stedet, men felles for dem alle er at de byr på en fantastisk mulighet til å utforske severdigheter og byer i vertslandet. Samtidig får du mulighet til å treffe andre utvekslingselever som er på et lignende utlandseventyr som deg. Registrering og betaling for disse ekstraturene gjøres når du er på plass i vertslandet.