Hvem kan ta et år som utvekslingselev?

Hvem kan søke?

Et år i utlandet som utvekslingselev byr på unike muligheter. Det viktigste er at du er nysgjerrig og har et åpent sinn. Du vil få massevis av utrolige nye opplevelser som du ikke ville fått hjemme.

Allergier eller sykdommer trenger ikke å være en hindring, men det er viktig at du forteller om dem til oss, slik at vi kan finne en familie og en skole som imøtekommer dine behov. Husk også at noen land krever at reisende dit tar visse typer vaksiner.

Hvor gammel må jeg være?

Det vanligste er å være mellom 14 og 18 år når utenlandsoppholdet starter, men dette kan variere avhengig av skolesystemet i de ulike landene. Du finner mer informasjon på sidene for landet du er interessert i. Husk at det kan påløpe ekstra avgifter dersom du har fylt 18.

Hva trenger jeg av språkferdigheter?

Grunnleggende engelsk er forutsatt på alle våre destinasjoner. Det betyr at du bør kunne snakke, forstå, lese og skrive grunnleggende engelsk. I ikke-engelskspråklige land kan det være andre krav. Du finner all nødvendig informasjon om dette på sidene for landet du er interessert i.

Du må også bestå intervjuet med oss, og noen av våre destinasjoner krever en ekstra onlinetest eller et Skype-intervju.

Hvor gode karakterer må jeg ha?

For å bli akseptert må du ha minst bestått i alle fag, og du må ha vært fulltidselev i året som gikk før avreise. Hvis du har lavere karakter enn bestått i noen fag, kan du kontakte oss for en individuell vurdering. Vi ønsker alltid å gjøre alt vi kan for at så mange som mulig skal kunne ta et år som utvekslingselev.

Spørsmål? Ta kontakt med oss!