Finansering - Lånekassen

STS er godkjent for utdanningsstøtte og du kan derfor ha mulighet å søke støtte fra Lånekassen dersom reiser på utveksling med oss. Du kan få støtte av Lånekassen til å finansiere oppholdet om du får utvekslingsåret ditt forhåndsgodkjent.

Få utveklingsåret godkjent

Du kan søke om:

  • Utstyrsstipend
  • Borteboerstipend
  • Reisestipend mellom
  • Inntektsavhengig stipend*
  • Stipend til skolepenger (Select)**
  • Lån til skolepenger (Select)**

*Du har mulighet å søke inntektsavhengig stipend dersom familien din har særlig svag økonomi.

**Om du i tillegg skal betale skolepenger på skolen du går på (Select- programmet) kan du også få skolepengestipend på 85% av skolepengene, inntil kr 100 818 NOK. Du kan i tillegg søke om lån for å dekke skolepenger.

Merk at alle søknader blir individuelt behandlet. STS kan aldri garantere at du får støtte fra Lånekassen. Hvor mye du får i støtte avhenger av hvor du skal reise på utveksling og hvilket utvekslingsprogram du reiser på. For aktuelle satser og spørsmål om hva du kan få i støtte anbefaler vi dere til å lese på Lånekassens hjemmesider.

For å søke om støtte fra Lånekassen må du først ha fått skoleplass i vertslandet. Det er også viktig å merke seg at Lånekassens utbetalinger som oftest skjer etter eleven har reist. Det betyr at støtten ikke kan bli brukt til å betale programprisen til STS, som skal skje før avreise. Derfor tilbyr vi også nedbetalingsplaner.