Godkjenning av videregående opplæring i utlandet

Elever kan få godkjent et skoleår fra utlandet som Vg1 eller Vg2 i Norge. I tillegg må elevene oppfylle kravene til vitnemål. For å kunne få støtte fra Lånekassen, må du søke om å få utvekslingsåret ditt godkjent som Vg2. Det er ikke mulig å få utvekslingsåret godkjent som Vg3, på grunn av avsluttende eksamener. Denne ordningen gjelder i utgangspunktet for alle utdanningsprogram, men er lettest å få til for elever som går studieforberedende.

Utdanningsdirektoratet har lagt frem en rekke retningslinjer for hvordan man skal kunne avgjøre om elevene får godkjent året sitt utenlands. Mens det offisielt er fylkeskommunen som godkjenner utvekslingsåret som en del av den videregående opplæringen, så er det i praksis nærmest alltid rådgiverne på skolen til utvekslingseleven i Norge som tar avgjørelsen.

Det betyr at det er opp til rådgiveren, skolen og eleven hvordan man kan løse dette på best mulig måte. a kontakt med rådgiver på skolen din så tidlig som mulig for å undersøke hva som må til for at du kan dra på utveksling. Dette er ikke noe STS, eller noen annen utvekslingsorganisasjon, kan bestemme, men vi vil selvfølgelig være behjelpelige med å rådføre oss med både elev og rådgivere.

Førhåndstilsagn om godkjenning

Ønsker du å få året godkjent må du søke om forhåndstilsagn om godkjenning av opplæringen i utlandet. Det er en avtale mellom deg og skolen/fylkeskommunen din i Norge, som spesifiserer hvilke forutsetninger som må oppfylles for at utvekslingsåret kan godkjennes som et tellende skoleår i Norge når du er tilbake.

Du trenger ikke å vite hvilken skole du skal gå på eller hvilke fag du skal ta i vertslandet for å få en forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenningen skal liste opp hvilke generelle krav som må oppfylles. I tillegg til dette kan også hver skole sette egne krav til sine elever.

Du er selv ansvarlig for å følge opp anbefalingene i forhåndstilsagnet i løpet av utvekslingsåret, og for å få med deg all nødvendig dokumentasjon fra vertsskolen hjem. På bakgrunn av denne dokumentasjonen vurderer skolen/fylkeskommunen om du oppfyller vilkårene for å få godkjent utvekslingsåret ditt. Om du ikke får godkjent et helt år i utlandet, har du mulighet å ta opp enkelte fag som privatist, eller søke om fritak for enkeltfag.

Fellesfagene

Kravet til fremmedspråk, historie og geografi er n som er viktig i godkjennelsesprosessen, og de fleste skoler utvekslingselevene våre drar til tilbyr dette. Her er det ingen krav til at faget må ha like mange timer som i Norge, men det må være likeverdig eller mer omfattende pensum. Du må ha alle fellesfagene, også fremmedspråk og geografi, for å få vitnemål. Hvis du gjennomfører og består fremmedspråk eller geografi i utlandet kan dette bli godkjent som likeverdig med det norske faget når du kommer hjem til Norge.

Programfag

Dette er kanskje det som både elever, rådgivere og oss som veiledere synes er vanskeligst. Det er i hovedsak fordi det er få retningslinjer, og veldig opp til hver enkelt skole. Vi har jo likevel gjort oss noen erfaringer, og ser at mange er fleksible og nytenkende på hva som kan overlappe og kan bli godkjent. Det viktigste at man er ser på omfang, og ikke timeantall er navn på faget. Dette gjelder de fleste linjene, ikke bare studiespesialiserende.

STS kan aldri garantere akkurat hvilke fag skolen eleven ender opp på tilbyr, men vi og partnerne våre gjør vårt ytterste for å hjelpe til!